bakslughet

bakslugheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Relaterat till bakslughet

ont

illvilja

döljande

oredlighet

falskhet

förstånd

slughet

Diskussion om ordet bakslughet