bakstycke

bakstycket
bakstycken
bakstyckena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till bakstycke

Hur böjs ordet bakstycke på svenska?

Obestämd singular: bakstycke
Bestämd singular: bakstycket
Obestämd plural: bakstycken
Bestämd plural: bakstyckena

Ordet bakstycke har 3 betydelser

  • Inom vapen
  • Inom militärväsen, historia
  • Inom skor
vapen
militärväsen, historia
skor

Vad betyder bakstycke inom vapen ?

Där kulor laddas i ett vapen Ett slutstycke är en del av ett bakladdat vapen. Slutstycket är en rörlig del som är placerad bakom pipans bakre del. https://sv.wikipedia.org/wiki/Slutstycke

Översättningar (inom vapen)

Engelska

Ordet bakstycke inom militärväsen, historia

Bakstycke på rustning

Synonymer till bakstycke (inom militärväsen, historia)

Möjliga synonymer till bakstycke (inom militärväsen, historia)

Ordet bakstycke inom skor

Översättningar (inom skor)

Möjliga synonymer till bakstycke (inom skor)

Relaterat till bakstycke (inom skor)

baksida

Diskussion om ordet bakstycke