bakvänd

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till bakvänd

Hur används ordet bakvänd

 • "Regeringens politik är bakvänd, menar Naturskyddsföreningen."
 • "Det är kanske inte så fel i alla fall – för vår sed att reservera semlorna för fastan är alltså historiskt sett ganska bakvänd."
 • "” Det är naturligtvis en bakvänd ordning att i en proposition till riksdagen föreslå att instituten inte längre ska få statlig finansiering – och därmed i praktiken läggas ned – och därefter inleda en beredningsprocess, som syftar till att få underlag för att kunna bedöma om instituten är värda att bevaras. ”"
 • "– Det har blivit lite bakvänd ordning eftersom Migrationsverket också ställt ganska hårda krav för att få komma hit och plocka så har ju bemanningsföretagen varit ganska välvilliga att teckna kollektivavtal även om vi inte har haft medlemmar där, säger Kommunals förste vice ordförande Per Holmström till"
 • "Kommunalrådet Mikael Larsson ( V ) tycker inte att de har börjat i en bakvänd ordning."
 • "Malena Rosén Sundström som är lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet kallar det hela för en bakvänd demokrati."
 • "8-åringen som kan spela piano bakvänd"
 • "Lyssna till när Leandro Bongers spelar ett stycke klassisk musik bakvänd vid pianot."
 • "Bland annat är bokstaven S bakvänd, sannolikt för att det var lite si och så med läs- och skrivkunskaperna på 1600-talet."
 • "30-åringen såg ut att smälla i backen men med hjälp av snabba reflexer och bra kroppskoordination landade Muzaton bakvänd med fötterna nere och huvudet upp."

Ordet bakvänd har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom spel
generell
spel

Vad betyder bakvänd inom generell ?

vänd (riktad) bakåt (bak och fram, baklänges)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bakvänd (inom generell)

Relaterat till bakvänd (inom generell)

löjlighet

baksida

smaklöshet

motsats

ofullkomlighet

obehörighet

svårighet

omläggning

motsättning

olämplighet

förfarande

misstolkning

oordning

oduglighet

Ordet bakvänd inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till bakvänd (inom spel)

Diskussion om ordet bakvänd