balk

balken
balkar
balkarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till balk

balk är del av

Hur böjs ordet balk på svenska?

Obestämd singular: balk
Bestämd singular: balken
Obestämd plural: balkar
Bestämd plural: balkarna

Hur används ordet balk

 • "Det har varit en bärande balk för framgångarna, säger Karin Andersson."
 • "Det var vid 21-tiden på söndagskvällen som en person råkade ut för en arbetsplatsolycka, då denne fick en vajerdriven balk i huvudet."
 • "Fick balk i huvudet – flögs till sjukhus"
 • "Ett av fyra hjul på första vagnen lossnade och slog i en balk."
 • "En man hade klämts fast mellan en korg på en skylift och en balk i taket."
 • "Uträkningar har visat att en felaktigt monterad balk – utan lim, bara håller för fjärdedel av den tyngd som en rätt limmad balk gör."
 • "Uträkningar har visat att en felaktigt monterad balk – utan lim, bara håller för fjärdedel av den tyngd som en rätt limmad balk gör."
 • "Fel på balk orsakade takraset i Fiskarheden"
 • "Man förd till sjukhus efter arbetsplatsolycka – fick balk över sig"
 • "Enligt polisen kan branden ha orsakats av en kortslutning när en balk under förmiddagen ramlade ner över en elledning."
 • "Det har varit en bärande balk för framgångarna, säger Karin Andersson."
 • "Det var vid 21-tiden på söndagskvällen som en person råkade ut för en arbetsplatsolycka, då denne fick en vajerdriven balk i huvudet."
 • "Fick balk i huvudet – flögs till sjukhus"
 • "Ett av fyra hjul på första vagnen lossnade och slog i en balk."
 • "En man hade klämts fast mellan en korg på en skylift och en balk i taket."
 • "Uträkningar har visat att en felaktigt monterad balk – utan lim, bara håller för fjärdedel av den tyngd som en rätt limmad balk gör."
 • "Uträkningar har visat att en felaktigt monterad balk – utan lim, bara håller för fjärdedel av den tyngd som en rätt limmad balk gör."
 • "Fel på balk orsakade takraset i Fiskarheden"
 • "Man förd till sjukhus efter arbetsplatsolycka – fick balk över sig"
 • "Enligt polisen kan branden ha orsakats av en kortslutning när en balk under förmiddagen ramlade ner över en elledning."

Ordet balk har 3 betydelser

 • Inom byggnadskonst
 • Inom juridik
 • Inom heraldik
byggnadskonst
juridik
heraldik

Vad betyder balk inom byggnadskonst ?

Balkar är avlånga konstruktionselement som främst bär last vinkelrätt mot sin längdutsträckning. [1] Balkar är ett av de vanligast förekommande konstruktionselementen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Balk

Översättningar (inom byggnadskonst)

balk är del av (inom byggnadskonst)

Synonymer till balk (inom byggnadskonst)

 • bjälke [ byggnadskonst, snickeri ]

Möjliga synonymer till balk (inom byggnadskonst)

Vanlig betydelse av ordet balk inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska
 • code  [ juridik ]

Synonymer till balk (inom juridik)

Möjliga synonymer till balk (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet balk inom heraldik

Översättningar (inom heraldik)

Engelska

Möjliga synonymer till balk (inom heraldik)

Diskussion om ordet balk

 • Brunbjörnen - 2011-08-08

  I guess that "template" works here as well. Or?

balk

balks
Substantiv

Översättningar (inom heraldik)

Svenska

Synonymer till balk (inom heraldik)

Ordet balk har 5 betydelser

 • Inom sport
 • Inom bildligt
 • Inom sjöfart
 • Inom jordbruk
 • Inom generell
sport
bildligt
sjöfart
jordbruk
generell

Vad betyder balk inom sport ?

an illegal pitching motion while runners are on base

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till balk (inom sport)

Möjliga synonymer till balk (inom sport)

Ordet balk inom bildligt

A hindrance, check, or defeat.

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till balk (inom bildligt)

Möjliga synonymer till balk (inom bildligt)

Ordet balk inom sjöfart

A wooden beam or rafter

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till balk (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till balk (inom sjöfart)

Ordet balk inom jordbruk

An unplowed strip of land;A ridge between furrows

Översättningar (inom jordbruk)

Ordet balk inom generell

One of the spaces between the cushion and the balk line on a billiard table.

Diskussion om ordet balk

balk

balk
balked
balked
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till balk (inom generell)

Hur används ordet balk

 • "When husband Kent suggested she should buy a Honda Civic hybrid, she balked."
 • "At the last moment, the horse balked."
 • "He balked the question."

Ordet balk har 3 betydelser

 • Inom segelfartyg
 • Inom teknik
 • Inom juridik
segelfartyg
teknik
juridik

Ordet balk inom segelfartyg

Översättningar (inom segelfartyg)

Synonymer till balk (inom segelfartyg)

Ordet balk inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till balk (inom teknik)

Ordet balk inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till balk (inom juridik)

Diskussion om ordet balk