balt

balten
balter
balterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet balt på svenska?

Obestämd singular: balt
Bestämd singular: balten
Obestämd plural: balter
Bestämd plural: balterna

Vad betyder balt inom generell ?

Balter är de folkslag som hör hemma i Baltikum. Framför allt är det letter och litauer, tillsammans med mindre folkgrupper som liver och pruser. https://sv.wikipedia.org/wiki/Balter

Diskussion om ordet balt

Balt

Balts
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet Balt