ban

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ban

 • "Klubben som heter Väg och ban har sitt säte i Ljusdal och omfattar cirka 2 500 medlemmar."
 • "På det viset kan vi snabbt hitta bra lösningar som svarar upp på önskemålen från tv och i förlängningen även från våra sponsorer, säger Tomas Jons, tävlingsledaren på Svenska Skidspelen, som tillsammans med banchefen Jan Westberg arbetat mycket med ban utvecklingen."
 • "Fackföreningen SEKO och deras avdelning Väg och ban Gävle-Dala, har sedan tidigare"
 • "Det var vid en revision av klubben som det upptäcktes att 14 miljoner kronor överförts från klubben Väg och ban, med säte i Ljusdal, till en fritidsförening under ett antal år."
 • "Sekos förbundsstyrelse har fattat beslut att upplösa klubben Väg och ban Gävle-Dala."
 • "SVT har sökt den tidigare ordföranden i Väg och ban i Ljusdal för en kommentar men utan framgång."
 • "Fackförbundet Seko tog beslut i somras om att upplösa klubbstyrelsen för Väg och ban Gävle-Dala, och uteslöt ett antal medlemmar."
 • "Fackföreningen SEKO och deras avdelning Väg och ban Gävle-Dala, stämmer den lokala fritidsföreningen i Ljusdal dit SEKO misstänker att 14 miljoner kronor av deras medlemmars pengar har försvunnit."
 • "Öresundståg och SJ snabbtåg omleds på annan ban, rapporterar Trafikverket på fredagsmorgonen."
 • "Hon berättar även att hon under researcharbetet träffat personer som rest i väg med sina barn och som hamnat i fängelse för att de rest bort med sina ban."

Ordet ban har 3 betydelser

 • Inom valuta
 • Inom snickeri
 • Inom titel
valuta
snickeri
titel

Vad betyder ban inom valuta ?

fordom titel för lokal härskare av en provins i vissa europeiska stater

Översättningar (inom valuta)

Engelska
 • ban  [ valuta ]

Ordet ban inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Engelska

Ordet ban inom titel

Översättningar (inom titel)

Engelska
 • ban  [ valuta ]

Diskussion om ordet ban

ban

bans
Substantiv

Översättningar (inom titel)

Svenska

Synonymer till ban (inom titel)

Hur används ordet ban

 • "kan smaka bra när månen vandrar tyst sin ban"
 • "International campaign to ban landmines 1997"
 • "Klubben som heter Väg och ban har sitt säte i Ljusdal och omfattar cirka 2 500 medlemmar."
 • "På det viset kan vi snabbt hitta bra lösningar som svarar upp på önskemålen från tv och i förlängningen även från våra sponsorer, säger Tomas Jons, tävlingsledaren på Svenska Skidspelen, som tillsammans med banchefen Jan Westberg arbetat mycket med ban utvecklingen."
 • "Fackföreningen SEKO och deras avdelning Väg och ban Gävle-Dala, har sedan tidigare"
 • "Det var vid en revision av klubben som det upptäcktes att 14 miljoner kronor överförts från klubben Väg och ban, med säte i Ljusdal, till en fritidsförening under ett antal år."
 • "Sekos förbundsstyrelse har fattat beslut att upplösa klubben Väg och ban Gävle-Dala."
 • "SVT har sökt den tidigare ordföranden i Väg och ban i Ljusdal för en kommentar men utan framgång."
 • "Fackförbundet Seko tog beslut i somras om att upplösa klubbstyrelsen för Väg och ban Gävle-Dala, och uteslöt ett antal medlemmar."
 • "Fackföreningen SEKO och deras avdelning Väg och ban Gävle-Dala, stämmer den lokala fritidsföreningen i Ljusdal dit SEKO misstänker att 14 miljoner kronor av deras medlemmars pengar har försvunnit."

Ordet ban har 5 betydelser

 • Inom politik
 • Inom generell
 • Inom förkortning
 • Inom ålderdomlig
 • Inom valuta
politik
generell
förkortning
ålderdomlig
valuta

Vad betyder ban inom politik ?

an official prohibition

Översättningar (inom politik)

Synonymer till ban (inom politik)

Möjliga synonymer till ban (inom politik)

Ordet ban inom generell

a noble title used in several states in Central and Southeastern Europe between the 7th century and the 20th century. In English, common term for the province governed by ban is banate and term for the office of ban is banship. https://en.wikipedia.org/wiki/Ban_(title)

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till ban (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet ban inom förkortning

Översättningar (inom förkortning)

Synonymer till ban (inom förkortning)

Ovanlig betydelse av ordet ban inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till ban (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till ban (inom ålderdomlig)

Ovanlig betydelse av ordet ban inom valuta

a coin, the 1/100 part of a Romanian leu or Moldovan leu;100 bani equal 1 leu

Översättningar (inom valuta)

Svenska
 • ban  [ valuta ]

Diskussion om ordet ban

ban

ban
banned
banned
Verb

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till ban (inom valuta)

Hur används ordet ban

 • "Ban the bomb!"
 • "International campaign to ban landmines"
 • "Smoking is banned in this building"

Ordet ban har 3 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom historia
religion
generell
historia

Vad betyder ban inom religion ?

prohibit esp. by legal means or social pressure

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till ban (inom religion)

Ordet ban inom generell

forbid the public distribution of; as of movies or newspapers

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ban (inom generell)

Möjliga synonymer till ban (inom generell)

Ordet ban inom historia

Översättningar (inom historia)

Synonymer till ban (inom historia)

Möjliga synonymer till ban (inom historia)

Diskussion om ordet ban