bana

banan
banor
banorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bana

Hur böjs ordet bana på svenska?

Obestämd singular: bana
Bestämd singular: banan
Obestämd plural: banor
Bestämd plural: banorna

Hur används ordet bana

 • "Hawaiis golfbana nummer ett"
 • "Hästar kan ses på en terrängbana"
 • "raketbanan"
 • "badmintonbana"
 • "tennisbana"
 • "Efter en lång karriär som politiker bytte han bana"
 • "Ett tvärt avbrott i en lysande bana"
 • "skjutbana"
 • "Partiklarna hade en cirkulär bana"
 • "en pils bana"
 • "hyperbolisk bana"
 • "Jag undersöker möjligheterna att dra igång ett 8-10 banors bowlinghall"
 • "– Det är en tuff bana med väldigt smala och krokiga vägar med mycket sten i vägkanterna."
 • "I medeldistansorientering är banorna runt fem kilometer långa och de 600 orienterarna som ställde upp i helgen möttes av en teknisk bana."
 • "En teknisk bana"
 • "Men förarna och deras vapendragare möter en tuff bana."
 • "Under tonåren fick ishockeyn lika mycket utrymme i Kalle Berglunds liv och det var nära att han valde en annan bana än friidrotten."
 • "– Som första prioritet måste kapaciteten stärkas i Skåne med en ny bana mellan Lund och Hässleholm."
 • "– Det kan man göra i vissa fall fem dagar innan och det är bara för att vi inte har en trädsäkrad bana, så det är ju något vi verkligen önskar, säger Pär Welander."
 • "De tävlande har tagit sig igenom en markerad bana som består växelvis av simsträckor i öppet vatten och löpning i terräng."
 • "Patrik Hanssons politiska bana sträcker sig över 30 år, med uppdrag på olika nivåer."
 • "Eftersom dess bana går väldigt nära solen kommer den att hettas upp och förgasas, vilket gör att forskare kan se vilka ämnen den består av, och på så sätt bättre förstå hur vårt solsystem bildades."
 • "– Det är en tuff bana med väldigt smala och krokiga vägar med mycket sten i vägkanterna."
 • "I medeldistansorientering är banorna runt fem kilometer långa och de 600 orienterarna som ställde upp i helgen möttes av en teknisk bana."
 • "En teknisk bana"
 • "Men förarna och deras vapendragare möter en tuff bana."
 • "Under tonåren fick ishockeyn lika mycket utrymme i Kalle Berglunds liv och det var nära att han valde en annan bana än friidrotten."
 • "– Som första prioritet måste kapaciteten stärkas i Skåne med en ny bana mellan Lund och Hässleholm."
 • "– Det kan man göra i vissa fall fem dagar innan och det är bara för att vi inte har en trädsäkrad bana, så det är ju något vi verkligen önskar, säger Pär Welander."
 • "De tävlande har tagit sig igenom en markerad bana som består växelvis av simsträckor i öppet vatten och löpning i terräng."
 • "Patrik Hanssons politiska bana sträcker sig över 30 år, med uppdrag på olika nivåer."
 • "Eftersom dess bana går väldigt nära solen kommer den att hettas upp och förgasas, vilket gör att forskare kan se vilka ämnen den består av, och på så sätt bättre förstå hur vårt solsystem bildades."
 • "Beskriv strömbanan!"
 • "Om vi börjar att tänka på elektronerna som vågor, måste vi ändra vår föreställning vad en bana är."
 • "Satelliten kommer att kretsa i bana runt jorden"
 • "bowlingbana"
 • "Banan hos en laddad partikel kan beräknas utifrån..."

Ordet bana har 11 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom häst
 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom teknik
 • Inom fysik
 • Inom elektronik
 • Inom fysik
 • Inom sport
 • Inom järnväg
allmänt
häst
sport
generell
sport
teknik
fysik
elektronik
fysik
sport
järnväg

Vad betyder bana inom allmänt ?

bana i sport, särskilt bowlingbana;vissa vetenskapliga uttryck

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till bana (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bana (inom allmänt)

Ordet bana inom häst

byta bana i ens arbete

Översättningar (inom häst)

Engelska

Synonymer till bana (inom häst)

Möjliga synonymer till bana (inom häst)

Ordet bana inom sport

mest i sportsammanhang

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till bana (inom sport)

Möjliga synonymer till bana (inom sport)

Ordet bana inom generell

bana hos en projektil,raket o dyl

i sammansättningar

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till bana (inom generell)

Ordet bana inom sport

bana i sport, i sammansättningar

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till bana (inom sport)

Möjliga synonymer till bana (inom sport)

Ordet bana inom teknik

i sammansättningar

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till bana (inom teknik)

Möjliga synonymer till bana (inom teknik)

 • rutt [ trafik ]
 • led [ trafik ]

Ordet bana inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Engelska

Synonymer till bana (inom fysik)

Möjliga synonymer till bana (inom fysik)

Ordet bana inom elektronik

t ex strömbana

Översättningar (inom elektronik)

Engelska

Synonymer till bana (inom elektronik)

Ordet bana inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Engelska
 • orbit  [ astronomi ]

Synonymer till bana (inom fysik)

Möjliga synonymer till bana (inom fysik)

Ordet bana inom sport

sport,smal rak bana, såsom bowling- eller kägelbana

Översättningar (inom sport)

Synonymer till bana (inom sport)

Ordet bana inom järnväg

Järnvägsspår är det underlag som tåg framföres på. Med järnvägsspår avses. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bana

Översättningar (inom järnväg)

Synonymer till bana (inom järnväg)

Möjliga synonymer till bana (inom järnväg)

Möjliga synonymer till bana (inom järnväg)

Diskussion om ordet bana

 • - 2009-01-21

  ni borde skriva bananaa

 • - 2011-08-08

  hamna på fel bana

bana

banar
banade
banat
Verb

Översättningar (inom järnväg)

Hur böjs ordet bana på svenska?

Presens: banar
Preteritum: banade
Supinum: banat

Hur används ordet bana

 • "– Det är en tuff bana med väldigt smala och krokiga vägar med mycket sten i vägkanterna."
 • "I medeldistansorientering är banorna runt fem kilometer långa och de 600 orienterarna som ställde upp i helgen möttes av en teknisk bana."
 • "En teknisk bana"
 • "Men förarna och deras vapendragare möter en tuff bana."
 • "Under tonåren fick ishockeyn lika mycket utrymme i Kalle Berglunds liv och det var nära att han valde en annan bana än friidrotten."
 • "– Som första prioritet måste kapaciteten stärkas i Skåne med en ny bana mellan Lund och Hässleholm."
 • "– Det kan man göra i vissa fall fem dagar innan och det är bara för att vi inte har en trädsäkrad bana, så det är ju något vi verkligen önskar, säger Pär Welander."
 • "De tävlande har tagit sig igenom en markerad bana som består växelvis av simsträckor i öppet vatten och löpning i terräng."
 • "Patrik Hanssons politiska bana sträcker sig över 30 år, med uppdrag på olika nivåer."
 • "Eftersom dess bana går väldigt nära solen kommer den att hettas upp och förgasas, vilket gör att forskare kan se vilka ämnen den består av, och på så sätt bättre förstå hur vårt solsystem bildades."

Vad betyder bana inom vardagligt ?

väg som någon eller något färdas (på), både konkret och bildligt

Möjliga synonymer till bana

Diskussion om ordet bana