bank

banken
banker
bankerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bank

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet bank på svenska?

Obestämd singular: bank
Bestämd singular: banken
Obestämd plural: banker
Bestämd plural: bankerna

Hur används ordet bank

 • "Banken var som en grund ö bildad av sand"
 • "De här blommorna växer vanligen på sluttande flodbankar"
 • "Banken sade upp lånet"
 • "Det var under juni och juli förra året som den 36-åriga kvinna från Bromölla ringde och bombhotade en bank i Sölvesborg tre gånger samt en bank i Bromölla en gång."
 • "Det var under juni och juli förra året som den 36-åriga kvinna från Bromölla ringde och bombhotade en bank i Sölvesborg tre gånger samt en bank i Bromölla en gång."
 • "– Det var fondpengar från kyrkan och en bank som jag fick i början av december efter att ha sökt ekonomiskt stöd från fonder."
 • "Felet uppdagades när en bank meddelade kvinnan att fadern avlidit – vilket i verkligheten hade skett 28 år tidigare."
 • "En bank ringde nämligen och meddelade att hennes pappa hade avlidit."
 • "Efter att Fredrikskyrkan i Karlskrona bombhotades två gånger under torsdagsförmiddagen visade det sig att även stadsbiblioteket och en bank fick ta emot liknande hot."
 • "Boken filmatiserades även som en populär tv-serie på SVT under 80-talet Björn Gustafsson i huvudrollen som rektorn Jan Bertilsson som tillsammans med läkaren Gunnar Stensson bestämmer sig för att råna en bank."
 • "– Det var en begäran att göra en utlandsbetalning på 59 600 euro, drygt en halv miljon kronor, till en bank i Storbritannien, säger Anna Sunnetoft på kommunkansliet."
 • "Ett stort antal av dem har lån i den bank som nu lämnat negativt besked."
 • "Lagerbergs har sedan tidigare en bank med säsongsarbetare men tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen öppnas nu ett projekt som ska leda till fler anställningar, berättar"

Ordet bank har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom geologi
ekonomi
geologi

Vad betyder bank inom ekonomi ?

oftast penninginrättning, även spelbank

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska
 • bank  [ ekonomi ]

Synonymer till bank (inom ekonomi)

Relaterat till bank (inom ekonomi)

handel

skattkammare

handelsplats

penningväsen

förening

kreditväsen

Ordet bank inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Engelska

Synonymer till bank (inom geologi)

Möjliga synonymer till bank (inom geologi)

Relaterat till bank (inom geologi)

land

höjning

tillplattning

Diskussion om ordet bank

 • mackan - 2009-06-12

  Spik Kategori: hästsport, vadslagning "Ett säkert vad"

 • - 2010-05-10

  north bank

bank

banks
Substantiv

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Hur används ordet bank

 • "I need to go to the bank at lunch time to deposit money"
 • "that bank holds the mortgage on my home"
 • "When you need money you can go to the bank"
 • "the bank is on the corner of Nassau and Witherspoon"
 • "By the time we reached the opposite bank, the boat was sinking fast"
 • "He landed in a bank of snow"
 • "There are low banks of earth and rock beside the channel"
 • "A bank can be a slope in the turn of a road"
 • "they pulled the canoe up on the bank"
 • "he sat on the bank of the river and watched the currents"
 • "our emergency bank is now $ 1800"
 • "he operated a bank of switches"
 • "the little boy puts his weekly allowance in the piggy bank"
 • "he tried to break the bank at Monte Carlo"
 • "the aircraft had to bank to get clear of the mountain top"

Ordet bank har 10 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom geologi
 • Inom meteorologi
 • Inom geologi
 • Inom ekonomi
 • Inom zoologi
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom spel
 • Inom teknik
geologi
geologi
meteorologi
geologi
ekonomi
zoologi
generell
data
spel
teknik

Vad betyder bank inom geologi ?

a slope in the turn of a road or track; the outside is higher than the inside in order to reduce the effects of centrifugal force

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till bank (inom geologi)

Möjliga synonymer till bank (inom geologi)

Ordet bank inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till bank (inom geologi)

Ordet bank inom meteorologi

a mass of snow heaped up by the wind

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Möjliga synonymer till bank (inom meteorologi)

Ordet bank inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till bank (inom geologi)

Möjliga synonymer till bank (inom geologi)

Ordet bank inom ekonomi

a building in which commercial banking is transacted;

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska
 • bank  [ geologi ]

Synonymer till bank (inom ekonomi)

Ordet bank inom zoologi

sloping land (especially the slope beside a body of water)

Översättningar (inom zoologi)

Svenska
 • bank  [ geologi ]

Möjliga synonymer till bank (inom zoologi)

Ordet bank inom generell

a supply or stock held in reserve especially for future use (especially in emergencies)

a container for coins, sometimes shaped as a pig

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till bank (inom generell)

Möjliga synonymer till bank (inom generell)

Ordet bank inom data

an arrangement of similar objects in a row or in tiers

Översättningar (inom data)

Svenska
 • rad  [ allmänt ]

Möjliga synonymer till bank (inom data)

Ordet bank inom spel

the funds held by a gambling house or the dealer in some gambling games

Översättningar (inom spel)

Svenska

Möjliga synonymer till bank (inom spel)

Ordet bank inom teknik

a flight maneuver; aircraft tips laterally about its longitudinal axis (especially in turning)

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till bank (inom teknik)

Diskussion om ordet bank

bank

bank
banked
banked
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till bank (inom teknik)

Hur används ordet bank

 • "Explain why it is a good idea to 'bank' a curve on the road!"
 • "They want to know at what angle they should bank a curve, whose radius is 70 m"
 • "Where do you bank in this town?"
 • "He banked up the fire"

Ordet bank har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom ekonomi
 • Inom media
 • Inom vardagligt
generell
musik
ekonomi
media
vardagligt

Vad betyder bank inom generell, generell, generell ?

do business with a bank or keep an account at a bank

be in the banking business

Översättningar (inom generell)

Ordet bank inom musik

tip laterally; of boats and aircraft

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till bank (inom musik)

Ordet bank inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till bank (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till bank (inom ekonomi)

Ordet bank inom media

cover with ashes, of fires, to control the rate of burning

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till bank (inom media)

Ordet bank inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bank (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bank (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bank