barlast

barlasten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till barlast

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet barlast

 • "Busch Thor sa att ” de ” vill anpassa Sverige till sina utopier och att dessa ” utopier har aldrig barlast i form av historia, kultur eller människor som känner tillhörighet ”."
 • "Utredningen som Statens haverikommissio har gjort visar att det var för mycket last på däck, olämplig barlast för stabilisering av fartyget samt dåliga manualer och allmänna råd för säkring av lasten som var orsakerna till sjödramat."
 • "Det låg mycket bränt tegel vid vraket som kan ha använts som barlast, säger Rönnby."
 • "Elitskolan presidentens barlast"
 • "Presidenten som attackerats för att tillhöra de utvalda, ” verklighetsfrånvända ” enarkernas klubb förväntas ställa upp i nästa val och behöver göra sig av med den barlast han släpat på under den gångna mandatperioden."
 • "Instabiliteten oroar – gisslantagare kan i sådana lägen vilja slippa ” barlast ”."
 • "Instabiliteten oroar – i en sådan situation kan gisslantagare vilja slippa ” barlast ”."
 • "– Det är en främmande art som har kommit in här i svenska vatten, med hjälp av barlast på stora båtar, säger Anna Odhammer, biolog och akvarietekniker på Havets hus."
 • "Ön började som en sandbank där mestadels norska fartyg under 1800-talet dumpade sin barlast."

Ordet barlast har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom järnväg
generell
järnväg

Vad betyder barlast inom generell ?

Barlast eller ballast – tillfälligt eller permanent placerad last som skall öka en farkosts stabilitet https://sv.wikipedia.org/wiki/Ballast

Översättningar (inom generell)

Synonymer till barlast (inom generell)

Relaterat till barlast (inom generell)

tyngd

innehåll

utjämning

Ordet barlast inom järnväg

Ballast är det översta lagret av banvallen som järnvägssliprar vilar i. Det kan bestå av grus eller makadam. Ballast är det översta lagret av banvallen som järnvägssliprar vilar i. Det kan bestå av grus eller makadam.

Översättningar (inom järnväg)

Engelska

Diskussion om ordet barlast