barmhärtighet

barmhärtigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet barmhärtighet

 • "Tala istället om kärlek, kärlek till medmänniskor, kärlek till det egna jaget, barmhärtighet, godhet, medmänsklighet, godhet, frihet, yttrandefrihet, jämlikhet, mod, självkänsla, självförtroende, upprättelse och kärlek igen."
 • "” Hon är verkligen en förebild på konkret barmhärtighet."
 • "” Frimurareorden har till syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling ” står det att läsa på ordens hemsida."
 • "Men mannen menar att han gjort det av barmhärtighet eftersom hon var sjuk och led."
 • "Läkaren visste inte vad han skulle göra i det läget och att han då, av barmhärtighet, förskrev ett 20-tal tabletter Tramadol för att lindra patientens abstinensbesvär."
 • "Skrev ut medicin till narkoman av barmhärtighet"
 • "Mord är förbjudet i Sverige även om det sker av barmhärtighet och när det uppdagas leder det till åtal och dom."
 • "– Man måste göra både och, annars visar man inte barmhärtighet, säger Marika Markovits, ordförande i riksföreningen Sveriges stadsmissioner."
 • "Nej till ” barmhärtighet ”"
 • "- Det gäller att förankra idén att islams budskap är barmhärtighet, gemenskap, brödraskap och att vara en god medborgare."
 • "Tala istället om kärlek, kärlek till medmänniskor, kärlek till det egna jaget, barmhärtighet, godhet, medmänsklighet, godhet, frihet, yttrandefrihet, jämlikhet, mod, självkänsla, självförtroende, upprättelse och kärlek igen."
 • "” Hon är verkligen en förebild på konkret barmhärtighet."
 • "” Frimurareorden har till syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling ” står det att läsa på ordens hemsida."
 • "Men mannen menar att han gjort det av barmhärtighet eftersom hon var sjuk och led."
 • "Läkaren visste inte vad han skulle göra i det läget och att han då, av barmhärtighet, förskrev ett 20-tal tabletter Tramadol för att lindra patientens abstinensbesvär."
 • "Skrev ut medicin till narkoman av barmhärtighet"
 • "Mord är förbjudet i Sverige även om det sker av barmhärtighet och när det uppdagas leder det till åtal och dom."
 • "– Man måste göra både och, annars visar man inte barmhärtighet, säger Marika Markovits, ordförande i riksföreningen Sveriges stadsmissioner."
 • "Nej till ” barmhärtighet ”"
 • "- Det gäller att förankra idén att islams budskap är barmhärtighet, gemenskap, brödraskap och att vara en god medborgare."

Vad betyder barmhärtighet inom blodomlopp ?

det att bespara någon lidande eller obehag genom handling; uppträdande som visar medkänsla, medlidande, sympati och förståelse

Möjliga synonymer till barmhärtighet

Relaterat till barmhärtighet

välvilja

bortgivande

filantropi

medkänsla

Diskussion om ordet barmhärtighet