barnsäng

barnsängen
barnsängar
barnsängarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till barnsäng

Hur böjs ordet barnsäng på svenska?

Obestämd singular: barnsäng
Bestämd singular: barnsängen
Obestämd plural: barnsängar
Bestämd plural: barnsängarna

Ordet barnsäng har 2 betydelser

  • Inom barn
  • Inom barn
barn
barn

Vad betyder barnsäng inom barn ?

säng för barn

Översättningar (inom barn)

Engelska

Synonymer till barnsäng (inom barn)

Möjliga synonymer till barnsäng (inom barn)

Ordet barnsäng inom barn

Översättningar (inom barn)

Engelska

Synonymer till barnsäng (inom barn)

Möjliga synonymer till barnsäng (inom barn)

Diskussion om ordet barnsäng

  • - 2011-12-22

    baby crib