basalt

basalten
basalter
basalterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till basalt

Hur böjs ordet basalt på svenska?

Obestämd singular: basalt
Bestämd singular: basalten
Obestämd plural: basalter
Bestämd plural: basalterna

Hur används ordet basalt

 • "Fyndet är tillverkat av en sorts basalt som inte finns i Sverige."
 • "Det är ett basalt behov, säger Annica Långvall som är legitimerad dietist och driver bloggen Matsmart."
 • "Det som jag sysslar med är mer basalt tror jag, och har som mål att förenkla ( ... ) Så det va ingen kritik utan mer ett konstaterande, att de är inne på en helt annan tripp."
 • "– Jag tror att just det här med närhet, både fysisk och emotionell är ett så basalt behov och det behovet är överordnat de här rekommendationerna."
 • "För första gången kartläggs den svenska berggrunden i jakt på en viss typ av basalt, en vulkanisk bergart som på Island används för lagring av koldioxid,"
 • "Den basalt forskarna letar efter är porös."
 • "– Vi har skapat ett akutlager för att få ett basalt förråd."
 • "Tillvägagångssättet är ganska basalt, säger Peter Jonegård, ställföreträdande chef på enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering på MSB."
 • "MSB : ” Tillvägagångssättet är ganska basalt ”"
 • "Det här tillvägagångssättet är ganska basalt."

Vad betyder basalt inom mineral ?

Fotograf: Wikipedia
en svart, tät, vulkanisk ytbergart

Möjliga synonymer till basalt

Relaterat till basalt

svärta

Diskussion om ordet basalt

basal

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet basal

 • "I landstinget Dalarna ska bland annat en studie genomföras tillsammans med högskolan Dalarna för att undersöka hur de basal hygienrutinerna genomförs."
 • "- Vi lever ofta lite enklare under semestern och då kan det vara svårare att sköta basal hygien."
 • "Ja teorierna är många och utöver en basal service tror landsbygdeutvecklaren Annelie Våhlin från Årsunda att det handlar om att skapa förutsättningar för en social gemenskap."
 • "Skyddskläder för att tillgodose basal hygien finns tillgänglig för närvarande ”, skriver kommunen."
 • "I Borlänge, där smitta konstaterats på äldreboenden och där två personer avlidit i covid-19, finns utrustning för basal hygien och egengjorda visir."
 • "” Den måste säkerställas i en högre grad bland personal ” ” Vi kan se brister inom flera områden där framförallt indikationer på brister i basal vårdhygien, boendets förutsättningar i form av äldre som kontinuerligt är rörliga utanför boendet samt generella åtgärder för att minska risken för smittspridning brustit ”"
 • "– Tyvärr följer man inte basal hygienrutin tillräckligt på många ställen."
 • "Lokalerna i boendet Månsbacken i Delsbo sägs, enligt rapporten, ha medfört svårigheter under pandemin gällande bland annat basal vårdhygien."
 • "Det handlar bland annat om att fortsätta arbetet med att öka kunskapen om basal vårdhygien."
 • "– Tyvärr följer man inte basal hygienrutin tillräckligt på många ställen."

Vad betyder basal inom fysik ?

grundläggande

Möjliga synonymer till basal

Diskussion om ordet basal

basalt

basalts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder basalt inom mineral ?

the commonest type of solidified lava; a dense dark gray fine-grained igneous rock composed chiefly of calcium-rich plagioclase feldspar and pyroxene

Möjliga synonymer till basalt

Diskussion om ordet basalt