bastinade

bastinade
bastinaded
bastinaded
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till bastinade

Diskussion om ordet bastinade

bastinade

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet bastinade