bataljon

[batal'jo:n]
bataljonen
bataljoner
bataljonerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bataljon

Hur uttalas ordet bataljon?

[batal'jo:n]

Hur böjs ordet bataljon på svenska?

Obestämd singular: bataljon
Bestämd singular: bataljonen
Obestämd plural: bataljoner
Bestämd plural: bataljonerna

Rim på bataljon

Vad betyder bataljon inom militärväsen ?

bataljon är en militär underavdelning till en brigad eller ett regemente

Möjliga synonymer till bataljon

Relaterat till bataljon

hopsamling

kombattant

Diskussion om ordet bataljon