battalion

battalions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till battalion

Hur används ordet battalion

  • "a battalion of ants"

Ordet battalion har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom spel
militärväsen
spel

Vad betyder battalion inom militärväsen ?

a ground force unit usually consisting of a headquarters and two or more companies; an army in battle array

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till battalion (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till battalion (inom militärväsen)

Ordet battalion inom spel

a large number of persons or things

Översättningar (inom spel)

Synonymer till battalion (inom spel)

Möjliga synonymer till battalion (inom spel)

Diskussion om ordet battalion