batten

battens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet batten har 2 betydelser

 • Inom snickeri
 • Inom textil
snickeri
textil

Ordet batten inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till batten (inom snickeri)

Ordet batten inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Diskussion om ordet batten

 • - 2008-12-08

  Latta (i segel)

 • AnjaA - 2011-09-02

  Kan även betyda "läkt" vid takläggning, då "roofing batten" på engelska.

batten

batten
battened
battened
Verb

Översättningar (inom textil)

Synonymer till batten (inom textil)

Hur används ordet batten

 • "batten down a ship's hatches"

Ordet batten har 2 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom sjöfart
fåglar
sjöfart

Ordet batten inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Möjliga synonymer till batten (inom fåglar)

Ordet batten inom sjöfart

furnish with battens; of ships

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till batten (inom sjöfart)

Diskussion om ordet batten