be on duty

are on duty
been on duty
were on duty
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till be on duty

Diskussion om ordet be on duty