be shipwrecked

are shipwrecked
been shipwrecked
were shipwrecked
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till be shipwrecked

Diskussion om ordet be shipwrecked