be leaving

are leaving
been leaving
were leaving
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till be leaving

Diskussion om ordet be leaving