bedöma

bedömer
bedömde
bedömt
Verb

Synonymer till bedöma

Hur böjs ordet bedöma på svenska?

Presens: bedömer
Preteritum: bedömde
Supinum: bedömt

Hur används ordet bedöma

 • "Därför är det svårt att bedöma siffran, enligt Helena Kättström, Jordbruksverkets djurskyddschef, som dock inte tvekar om att det finns ett mörkertal."
 • "Som alltid när visningens kreativa idé är större än plaggen i sig är det svårt att på allvar bedöma kollektionen som sådan, men en härlig show blev det."
 • "Hur skulle du bedöma klubbens ekonomi?"
 • "När GP:s konsumentpanel fick testa åtta sorters färdigförpackade pannkakor var uppdraget att bedöma dem sinsemellan."
 • "Omdöme är förmågan att bedöma, att värdera vad som går för sig och vad som inte gör det."
 • "Jag kan inte bedöma hur man borde ha gjort, säger Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningens chefsjurist."
 • "Det har skett en förskjutning mot att bedöma om man klarar kontantinsatsen snarare än att bedöma betalningsförmågan."
 • "Det har skett en förskjutning mot att bedöma om man klarar kontantinsatsen snarare än att bedöma betalningsförmågan."
 • "Därför är det svårt att bedöma siffran, enligt Helena Kättström, Jordbruksverkets djurskyddschef, som dock inte tvekar om att det finns ett mörkertal."
 • "Det går knappast att objektivt bedöma vad som är rätt eller fel."
 • "– Vi kommer löpande bedöma eventuella risker och hot och har säkerställt att relevanta myndigheter för insyn i förberedelse och genomförande av projektet i Karlshamn och att vi har en fortsatt dialog med kommunen."
 • "– Vi kommer löpande bedöma eventuella risker och hot och har säkerställt att relevanta myndigheter för insyn i förberedelse och genomförande av projektet i Karlshamn och att vi har en fortsatt dialog med kommunen."
 • "Därför kan rätten inte bedöma om det rör sig om grov smuggling eller enbart smuggling av normalgraden."
 • "Rosta och bedöma"
 • "De har i samarbete med Karolinska Institutet fått i uppgift av Socialstyrelsen och i förlängningen regeringen, att göra fördjupade studier för att undersöka hur säkert man kan bedöma en persons ålder med hjälp av magnetkamera."
 • "I utredarens direktiv ingår att bedöma kostnaderna för ett nytt värnpliktssystem."
 • "” Kommer bedöma eventuella hot ”"
 • "– Det finns ett antal liknande ärenden i landet som prövats de senaste åren som avgjorts i Mark och miljödomstolen och nu är det upp till tingsrätten att bedöma om det ska gå vidare där istället, säger Mats Svensson."
 • "Dessutom kan man inte bedöma ersättningsproven på samma sätt, säger hon."
 • "I SM-tävlingen fick de fem deltagarna först bedöma bönor som inte rostats."

Vad betyder bedöma inom bildligt ?

utgående från kända fakta försöka komma fram till ett korrekt påstående (t.ex. om en lämplig handling) eller en korrekt värdering; göra en bedömning

Möjliga synonymer till bedöma

Relaterat till bedöma

problem

logik

anvisning

omdöme

eftertanke

värdering

grad

smak

förstånd

särskiljning

Diskussion om ordet bedöma

 • MikkiPikki - 2011-05-11

  assess