bedraga

bedrar
bedrog
bedragit
Verb

Synonymer till bedraga

Hur böjs ordet bedraga på svenska?

Presens: bedrar
Preteritum: bedrog
Supinum: bedragit

Hur används ordet bedraga

 • "Hon bedrog mannen på alla hans besparingar"
 • "Hon hade älskat och blivit bedragen"
 • "Förmågan att bedra är högt utvecklat hos primaterna"
 • "Han ljög och bedrog"
 • "Han medgav att han bedragit henne"
 • "Tio miljoner kunder bedrogs mellan 1989 och 1994"
 • "Hon blev bedragen av svindlare"
 • "Hon blev bedragen av svindlare"
 • "Jag kom på att jag blivit bedragen"
 • "Han bedrog den gamle mannen på pengarna"
 • "Detta taskspeleri bedrog hela världen"
 • "Vi,skattebetalarna, har blivit bedragna!"
 • "Ibland blir vi ovetandes bedragna"

Rim på bedraga

Ordet bedraga har 11 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom ålderdomlig
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom slang
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom brittisk engelska
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ålderdomlig
utbildning
ålderdomlig
vanliga uttryck
vardagligt
generell
sport
slang
amerikansk engelska
brittisk engelska
ålderdomlig
ålderdomlig

Vad betyder bedraga inom utbildning ?

planmässigt bedra, ofta med tanke på vinst

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till bedraga (inom utbildning)

Vanlig betydelse av ordet bedraga inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till bedraga (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bedraga (inom ålderdomlig)

Vanlig betydelse av ordet bedraga inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till bedraga (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till bedraga (inom vanliga uttryck)

Vanlig betydelse av ordet bedraga inom vardagligt

på pengar o dyl.

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bedraga (inom vardagligt)

Ordet bedraga inom generell

vara otrogen

göra till hanrej, bli bedragen make

ung.'bedra med glamour', 'kollra bort'

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bedraga (inom generell)

Uttryck till bedraga (inom generell)

Ord i uttryck för bedraga (inom generell)

Möjliga synonymer till bedraga (inom generell)

Möjliga synonymer till bedraga (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet bedraga inom slang

Mindre vanlig betydelse av ordet bedraga inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till bedraga (inom amerikansk engelska)

Mindre vanlig betydelse av ordet bedraga inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till bedraga (inom brittisk engelska)

Ordet bedraga inom ålderdomlig

litterärt

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska
 • cozen  [ litteratur ]

Ordet bedraga inom ålderdomlig

svindla

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till bedraga (inom ålderdomlig)

Relaterat till bedraga (inom ålderdomlig)

kriminalitet

Diskussion om ordet bedraga

bedra

bedrar
bedrog
bedragit
Verb

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till bedra (inom ålderdomlig)

Hur böjs ordet bedra på svenska?

Presens: bedrar
Preteritum: bedrog
Supinum: bedragit

Hur används ordet bedra

 • "Förmågan att bedra är högt utvecklat hos primaterna"
 • "Hon hade älskat och blivit bedragen"
 • "Facebook-kapare ville bedra"
 • "De vill vara behjälpliga och ställa upp – då försöker de kriminella bedra så mycket som möjligt, menar Richard Glantz."
 • "Men om man som nu rent systematiskt fuskar och försöker bedra konsumenterna då har vi sämre metoder."
 • "Men skenet kan bedra."
 • "– Lyckas de bedra tillräckligt många så blir det en bra månadslön, säger Bo Norgren."
 • "Men namnet kan bedra – placeringen i Luxemburg är en administrativ fråga – förvaltare, analytiker och de som sköter handeln finns sällan i Luxemburg, utan snarare på kontoret i Stockholm."
 • "Tog man bort det fria skolvalet skulle man bedra dem på möjligheten att någonsin bryta upp från Rosengård, Hallonbergen och Tensta."
 • "Björn Schaerström säger till SVT att regeringen försöker bedra människor med förfalskade argument när det kommer till invandring."
 • "– Men nu går man på dem direkt istället, förklarar hon och menar att de kanske inte får ut så mycket av att bedra en ung jämfört med en äldre person."
 • "Det kan säga sanningen eller bedra."
 • "Hon bedrog mannen på alla hans besparingar"
 • "planmässigt bedra, ofta med tanke på vinst"
 • "Ska du bedra din man?"
 • "Han medgav att han bedragit henne"
 • "vara otrogen"
 • "Bedragna investerare fick pengarna tillbaka"
 • "Tio miljoner kunder bedrogs mellan 1989 och 1994"
 • "på pengar o dyl"
 • "Hon blev bedragen av svindlare"
 • "Jag kom på att jag blivit bedragen"
 • "Förvaret säger att bedragen make handlade i raseri då han sköt frun"
 • "göra till hanrej. bedragen make"
 • "svindla,ålderdomligt"
 • "Han bedrog den gamle mannen på pengarna"
 • "litterärt"
 • "ovanligt, ung.'bedra med glamour', 'kollra bort'"
 • "ung.'bedra med glamour', 'kollra bort'"
 • "Detta taskspeleri bedrog hela världen"
 • "litterärt;narra, lura"
 • "Vi,skattebetalarna, har blivit bedragna!"
 • "Ibland blir vi ovetandes bedragna"
 • "slang"

Ordet bedra har 10 betydelser

 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom brittisk engelska
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ålderdomlig
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom skogsbruk
 • Inom vanliga uttryck
slang
generell
amerikansk engelska
brittisk engelska
ålderdomlig
ålderdomlig
vardagligt
vardagligt
skogsbruk
vanliga uttryck

Vad betyder bedra inom slang ?

lura, narra

Översättningar (inom slang)

Synonymer till bedra (inom slang)

Möjliga synonymer till bedra (inom slang)

Ordet bedra inom generell

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till bedra (inom generell)

Uttryck till bedra (inom generell)

Möjliga synonymer till bedra (inom generell)

Möjliga synonymer till bedra (inom generell)

Möjliga synonymer till bedra (inom generell)

Möjliga synonymer till bedra (inom generell)

Möjliga synonymer till bedra (inom generell)

Möjliga synonymer till bedra (inom generell)

Ordet bedra inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till bedra (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till bedra (inom amerikansk engelska)

Ordet bedra inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till bedra (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till bedra (inom brittisk engelska)

Ordet bedra inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bedra (inom ålderdomlig)

Ordet bedra inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska
 • cozen  [ litteratur ]

Synonymer till bedra (inom ålderdomlig)

Ordet bedra inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bedra (inom vardagligt)

Ordet bedra inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Ordet bedra inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till bedra (inom skogsbruk)

Ordet bedra inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till bedra (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till bedra (inom vanliga uttryck)

Diskussion om ordet bedra