bedraga

bedrar
bedrog
bedragit
Verb

Synonymer till bedraga

Hur böjs ordet bedraga på svenska?

Presens: bedrar
Preteritum: bedrog
Supinum: bedragit

Hur används ordet bedraga

 • "Hon bedrog mannen på alla hans besparingar"
 • "Hon hade älskat och blivit bedragen"
 • "Förmågan att bedra är högt utvecklat hos primaterna"
 • "Han ljög och bedrog"
 • "Han medgav att han bedragit henne"
 • "Tio miljoner kunder bedrogs mellan 1989 och 1994"
 • "Hon blev bedragen av svindlare"
 • "Hon blev bedragen av svindlare"
 • "Jag kom på att jag blivit bedragen"
 • "Han bedrog den gamle mannen på pengarna"
 • "Detta taskspeleri bedrog hela världen"
 • "Vi,skattebetalarna, har blivit bedragna!"
 • "Ibland blir vi ovetandes bedragna"

Rim på bedraga

Ordet bedraga har 11 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom ålderdomlig
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom slang
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom brittisk engelska
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ålderdomlig
utbildning
ålderdomlig
vanliga uttryck
vardagligt
generell
sport
slang
amerikansk engelska
brittisk engelska
ålderdomlig
ålderdomlig

Vad betyder bedraga inom utbildning ?

planmässigt bedra, ofta med tanke på vinst

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till bedraga (inom utbildning)

Vanlig betydelse av ordet bedraga inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till bedraga (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bedraga (inom ålderdomlig)

Vanlig betydelse av ordet bedraga inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till bedraga (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till bedraga (inom vanliga uttryck)

Vanlig betydelse av ordet bedraga inom vardagligt

på pengar o dyl.

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bedraga (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bedraga (inom vardagligt)

Ordet bedraga inom generell

vara otrogen

göra till hanrej, bli bedragen make

ung.'bedra med glamour', 'kollra bort'

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bedraga (inom generell)

Uttryck till bedraga (inom generell)

Ord i uttryck för bedraga (inom generell)

Möjliga synonymer till bedraga (inom generell)

Möjliga synonymer till bedraga (inom generell)

Möjliga synonymer till bedraga (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet bedraga inom slang

Mindre vanlig betydelse av ordet bedraga inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till bedraga (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till bedraga (inom amerikansk engelska)

Mindre vanlig betydelse av ordet bedraga inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till bedraga (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till bedraga (inom brittisk engelska)

Ordet bedraga inom ålderdomlig

litterärt

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska
 • cozen  [ litteratur ]

Ordet bedraga inom ålderdomlig

svindla

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till bedraga (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bedraga (inom ålderdomlig)

Relaterat till bedraga (inom ålderdomlig)

kriminalitet

Diskussion om ordet bedraga