befara

befarar
befarade
befarat
Verb

Synonymer till befara

Hur böjs ordet befara på svenska?

Presens: befarar
Preteritum: befarade
Supinum: befarat

Hur används ordet befara

 • "När personalen blir sjuk i stor omfattning, vilket vi får befara, så kommer det naturligtvis påverka."
 • "– Man kan befara att fler på boendet kommer bli sjuka."
 • "– Det man kan befara är givetvis att man kanske inte hittar till adresser, eller att det blir osäkerhet på olika sätt."
 • "Köerna är dock inte så långa som man skulle kunna befara :"
 • "– Det man kan befara nu är att tobaksbruket bland barn och ungdomar kanske till och med ökar igen och att vattenpipa blir inkörsporten till vanliga cigaretter, säger Birgitta Enmark."
 • "Det finns utifrån denna enskilda studie ingen större anledning att befara att fjället skulle bli helt trädbevuxet den närmaste 50-årsperioden."
 • "Politikerna befara att man kommer tvingas ut ur euron om man inte går långivarna till mötes och betalar tillbaka de utlånade pengarna."
 • "Man kan därför befara att det dessförinnan inte har gjorts några utredningar av ansökningarna, anser Rosenfeld."
 • "– Det man kan befara nu är att tobaksbruket bland barn och ungdomar kanske till och med ökar igen och att vattenpipa blir inkörsporten till vanliga cigaretter, säger Birgitta Enmark."
 • "Men rätten anser det saknas särskild anledning att befara att hon kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet och kan därför dömas till villkorlig dom och dagsböter om totalt 20.300 kronor."

Ordet befara har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom ålderdomlig
religion
ålderdomlig

Vad betyder befara inom religion ?

färdas på, trafikera

Översättningar (inom religion)

Synonymer till befara (inom religion)

Möjliga synonymer till befara (inom religion)

Relaterat till befara (inom religion)

antagande

förväntan

fruktan

sannolikhet

framtid

lidande

obeslutsamhet

tvivel

fara

Ordet befara inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till befara (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till befara (inom ålderdomlig)

Relaterat till befara (inom ålderdomlig)

väg

Diskussion om ordet befara