beg

beg
begged
begged
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till beg

Hur används ordet beg

  • "They begged for mercy"
  • "May I beg a favour of you?"
  • "I beg you to stop!"

Ordet beg har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom norgespec
  • Inom religion
  • Inom sport
generell
data
norgespec
religion
sport

Vanligast betydelse av ordet beg inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till beg (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet beg inom data

ask to obtain free, as of money

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till beg (inom data)

Ordet beg inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Ordet beg inom religion

call upon in supplication; entreat

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till beg (inom religion)

Möjliga synonymer till beg (inom religion)

Ordet beg inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till beg (inom sport)

Möjliga synonymer till beg (inom sport)

Diskussion om ordet beg

BEG

Substantiv

Översättningar (inom sport)

Svenska

Vad betyder BEG inom internet ?

vid chattning vanlig förkortning: Big Evil Grin

Diskussion om ordet BEG