begär

begäret
begär
begären
Substantiv [t]

Synonymer till begär

Hur böjs ordet begär på svenska?

Obestämd singular: begär
Bestämd singular: begäret
Obestämd plural: begär
Bestämd plural: begären

Hur används ordet begär

 • "En rimlig kompromiss mellan jämlikhetsideal och verklighet är att barnbidraget delas lika vid delad vårdnad och växelvis boende om en av föräldrarna begär det och om det kan konstateras att barnen verkligen bor lika mycket hos pappa som hos mamma."
 • "Den möjligheten finns sedan 2006 men förutsätter att båda föräldrarna begär delat barnbidrag."
 • "Men ändå begär man ingen ersättning av Allbäck :"
 • "Ett visst masochistiskt begär bör man uppbåda för att våga gå ner i denna fängslande klyfta med honom, genom kropp, sexualitet, språk och berghäll."
 • "Gruppen begär även motsvarande en knapp miljon till var och en av de omkring 100 skadade."
 • "– Men sekretessprövning går inte att garantera vid det tillfället som uppgiftslämnaren ger informationen, utan det är en prövning som görs vid det tillfälle som den försäkrade begär ut sina handlingar."
 • "4 februari : Avslöjandet från Irland leder till att Findus begär garantier från det franska företag som tillverkar färdiglagad lasagne om att produkten enbart innehåller nötkött."
 • "– Jag begär inte att hon ska gå in och bli en enande frontfigur."
 • "– Men sekretessprövning går inte att garantera vid det tillfället som uppgiftslämnaren ger informationen, utan det är en prövning som görs vid det tillfälle som den försäkrade begär ut sina handlingar."
 • "I detta starkt laddade tillstånd av kortslutna begär, besatt av känslan av att reduceras till en slamsa av ett jag, klämd mellan två invaderande krafter – fostret och yttervärlden – inväntar jaget barnet."
 • "Fyra av dem häktades sedan misstänkta för narkotikabrott och nu begär åklagaren vid Åklagarkammaren i Karlskrona att de fyra personerna ska omhäktas."
 • "– Det priset markägaren begär är inte rimligt, vi betalar betydligt lägre för andra badplatser."
 • "En sådan granskning innebär att Skatteverket tar kontakt med fastighetsägare och upplåtare som är folkbokförda på fastigheten och begär in uppgifter från olika myndigheter som fastighetsägare och postdistributörer."
 • "Åklagarna begär anstånd till den 11 januari nästa år."
 • "Nu begär ägaren 100.000 kronor, trots att kommun vill gå ner i markyta."
 • "Åklagaren begär nu att de fyra personer från Ronneby som greps i mitten av oktober misstänkta för narkotikabrott ska omhäktas."
 • "Därför begär jag honom häktad, säger Lena-Marie Bergström, åklagare."
 • "Det är därför jag nu begär honom häktad, säger kammaråklagare Lena-Marie Bergström."
 • "Men när de upptäckte att cigratterna var fastlåsta, bestämde de sig för att istället stilla sitt begär genom att stjäla glass som också förvarades i lokalerna."
 • "– Det vi begär nu är fem hektar i stället för 15 hektar, ändå vill markägaren höja avgiften, säger Andreas Saleskog ( S ), ordförande i fritidsnämnden i Karlshamns kommun."

Vad betyder begär inom biologi ?

krav, fordran, efterfrågan, sug, beroende

Möjliga synonymer till begär

Relaterat till begär

syfte

åtrå

anbud

motiv

sexualitet

kärlek

vilja

Diskussion om ordet begär

begära

begär
begärde
begärt
Verb

Hur böjs ordet begära på svenska?

Presens: begär
Preteritum: begärde
Supinum: begärt

Hur används ordet begära

 • "Kostnader Ni inte kan begära av oss"
 • "Emellertid bör vi kunna begära så mycket mer av dem som lever av att uppträda på offentlighetens olika estrader."
 • "Han kommer därför att begära att utskottet håller en utfrågning med bland andra Försäkringskassan och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ( M )."
 • "Möjligheten att begära honom utlämnad var begränsad eftersom han rymt från ett sjukhus och inte ett fängelse."
 • "Därför kommer jag att begära att förslaget bordläggs."
 • "Vart de som förlorat jobben på grund av vägbygget kan vända sig för att begära ersättning, ligger inte inom ramen för Göta Lejons ansvarsfrågor."
 • "I en annan uttrycker hon sin kärlek till pappa, som ” ger bort rikedomar utan att begära tacksamhet ”."
 • "Detta efter att han bland annat försökt begära ut ett 20-tal mejl som han vet ska ha skickats till en tjänsteman från en invånare gällande översvämningar i Västra Villastaden."
 • "Vi kommer att begära ut fler dokument och fortsätta att granska affären med de italienska spårvagnarna."
 • "Asplund hör till dem som var först ut att begära en opartisk utredning, en sanningskommission, som en gång för alla reder ut vad som gick fel."
 • "Och om bostadsbolagen hade informerat hyresgästerna och vänt sig till arkivmyndigheten för tillstånd att rensa uppgifterna, hade hyresgästerna först fått en chans att begära ut sin personliga information innan allt rensats."
 • "Kommissionären skriver att han ska begära ett mandat för förhandlingar med Ryssland från EU:s medlemsländer, förhandlingar där frågor om miljö, upphandlings- och konkurrensregler och statsstöd ska bevakas."
 • "Krif Hockey, som var nära att begära sig själva i konkurs i februari i år, ser nu en ljusning."
 • "Men Lars Almroth varnar ändå för att landstinget även i sommar kan tvingas överskrida gränsen på 200 timmars övertid för sjuksköterskor och begära att kunna ta ut ytterligare 150 timmar."
 • "Skogsmark är värderad till 80.000-90.000 kronor per hektar men åkermarken är ju värderad till 400.000 kronor per hektar, och vi kommer ju begära en kraftig ersättning för detta."
 • "– Det är för mycket att begära av den enskilde att allt ska upp på ett bräde, säger han."
 • "– Det enkla svaret är att frågor kring diarieföring och begära ut offentliga handlingar är att det finns ett mycket tydligt regelverk kring det."
 • "Efter det senaste fyndet kommer föräldrar till barn i Holmsjö att begära ett informationsmöte på skolan."
 • "Efter att kajen och terminalområdet på Verkö i Karlskrona såldes till Stena Line 2010, har kommunen missat att begära ut fartygsavgift från rederiet."
 • "Jag tänker begära högre lön i nästa löneförhandling eller så kanske jag ska tänka på att byta kommun, säger Sonja Stranne."
 • "Nu står hoppet till att Länsstyrelsen i Blekinge ska begära pengar av Jordbruksverket, men hos Länsstyrelsen har man ännu inte bestämt sig hur man ska göra."

Vad betyder begära inom zoologi ?

anhålla om, kräva

Relaterat till begära

motiv

begäran

förnödenhet

åtrå

pris

vilja

Diskussion om ordet begära