begird

begird
begirded
begirded
Verb

Översättningar

Synonymer till begird

Diskussion om ordet begird

  • - 2008-11-21

    encompass