begränsning

begränsningen
begränsningar
begränsningarna
Substantiv [n]

Synonymer till begränsning

Hur böjs ordet begränsning på svenska?

Obestämd singular: begränsning
Bestämd singular: begränsningen
Obestämd plural: begränsningar
Bestämd plural: begränsningarna

Hur används ordet begränsning

 • "Astra framhåller att de sedan flera år arbetar efter en princip kallad de tre R:n, reduction, replacement, refinement ( begränsning, ersättning och förfining )."
 • "Något underbart i sig och paret ser varken några problem eller hur det skulle kunna bli en begränsning."
 • "Lars Cleveman har ingen tordönstenor, men det som skulle kunna uppfattas som en begränsning i registret blir i stället en styrka."
 • "– Det märks i undersökningarna att barn i regel har en begränsning, de får bara rösta en – två gånger för sina föräldrar."
 • "Något underbart i sig och paret ser varken några problem eller hur det skulle kunna bli en begränsning."
 • "– Vår verksamhet är att ta fram hjälpmedel för människor med funktionshinder, där kan inte vi se en begränsning i att de människorna lever i ett land som betraktas som en diktatur eller vad det nu kan vara."
 • "Motiveringen till både fu- begränsning och åtalsunderlåtelse är processekonomi, att spara pengar åt samhället."
 • "Det blev också en begränsning av hur mycket i gamla sedlar som nord­koreanerna fick växla till nya."
 • "Det blev också en begränsning av hur mycket i gamla sedlar som nord­koreanerna fick växla till nya."
 • "– Ju närmare den relationen är desto svårare blir det att upprätthålla lagstiftningens begränsning, säger Agrell."
 • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
 • "Samtidigt införs en begränsning av fritidsfisket av torsk i hela Östersjön."
 • "Kommunen skulle begränsa läckaget från Gullbernadeponin med runt 50 procent – men har bara lyckats uppnå en fyraprocentig begränsning."
 • "Min uppfattning är att det inte kommer innebära någon påtaglig begränsning för Försvarsmakten, och därför tycker vi att det finns andra intressen som måste få gå före, som att landsbygden ska kunna leva, säger Peter Eriksson ( MP ), bostadsminister."
 • "– Min uppfattning är att det inte kommer innebära någon påtaglig begränsning för Försvarsmakten, och därför tycker vi att det finns andra intressen som måste få gå före, som att landsbygden ska kunna leva, sa Peter Eriksson till SVT Nyheter Blekinge då."
 • "Syftet är “ att motverka plagg som förknippas med religiösa eller kulturella förväntningar särskilt riktade mot kvinnor och som genom sin utformning riskerar att kunna utgöra en begränsning av kvinnors frihet och möjlighet att integrera i samhället ”."
 • "Utvidgandet är något som oroar Kurt Edvinsson djupt och menar att det innebär en kraftig begränsning för landsbygdborna."
 • "För att ge skolorna möjlighet till lokala anpassningar för att kunna skapa en coronasäker miljö för elever och lärare, rekommenderar Smittskydd Blekinge fortsatt begränsning av närundervisningen med upp till 2 / 3 av tiden på både högstadie- och gymnasienivå, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö."
 • "Det är inte förbjudet att röka på anstalten och därför ifrågasätter de två personerna om Kriminalvården verkligen har stöd för denna begränsning av cigaretter i någon lag."
 • "Men det råder fortfarande begränsning i framkomligheten på olycksplatsen."

Vad betyder begränsning inom textil ?

inskränkning; något som utgör gräns; inskränkthet

Möjliga synonymer till begränsning

Möjliga synonymer till begränsning

Relaterat till begränsning

hinder

förbud

hushållning

beröring

otillräcklighet

förbehåll

splittring

inneslutning

slut

måttfullhet

inskränkning

litenhet

omgivning

fråndragning

villkor

föränderlighet

fördelning

Diskussion om ordet begränsning

 • - 2011-05-05

  constraints