behaga

behagar
behagade
behagat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till behaga

Hur böjs ordet behaga på svenska?

Presens: behagar
Preteritum: behagade
Supinum: behagat

Vad betyder behaga inom ALLMÄNT ?

ge välmående och tillfredsställelse, göra någon nöjd

Relaterat till behaga

välbefinnande

samstämmighet

behag

kärlek

skönhet

vilja

belåtenhet

skicklighet

Diskussion om ordet behaga