behandlingsrum

behandlingsrummet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet behandlingsrum

  • "?I detta fall lämnas en mycket dement och rörlig kvinna ensam på behandlingsrum utan tillsyn."
  • "Ett exempel på det senare är att man i och med ihopslagningen minskade antalet behandlingsrum och därmed också behovet av utrustningar."
  • "– Tidigare hade vi 20 behandlingsrum, nu har vi 12 som vi utnyttjar i högre utsträckning."
  • "Trots färre behandlingsrum, behandlas ändå fler patienter än tidigare och för personalen ger stordriften utrymme att specialisera sig på områden som intresserar dem."
  • "Verket kommer nu med flera nya instruktioner om hur sängarna ska användas och kräver dessutom att barn överhuvudtaget inte ska lämnas obevakade i behandlingsrum."
  • "Folktandvården i Hylte kommer att utökas med ett nytt behandlingsrum och arbetar med att rekrytera tandläkare."
  • "Patienter läggs i korridorer och behandlingsrum där viktig utrustning saknas, infekterade patienter i samma rum som ickesmittade."
  • "Regionstyrelsen beslutade i veckan att 25 miljoner kronor ska investeras i större ytor och fler behandlingsrum för att få ett bättre flöde genom akuten, skriver Hallandsposten."
  • "– Det måste ju lösas på något sätt, och vi försöker lösa det genom att bygga ett behandlingsrum till, plus att vi försöker rekrytera en tandläkare till hit."
  • "- Humor kan avdramatisera den kliniska stelhet som finns i ett behandlingsrum, säger hon."

Relaterat till behandlingsrum

rum

Diskussion om ordet behandlingsrum