beklämning

beklämningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till beklämning

Vad betyder beklämning inom ur ?

en väldig olycka|olycklighet; stark ängslan eller oro

Möjliga synonymer till beklämning

Relaterat till beklämning

avmattning

lidande

tungsinthet

känsla

fruktan

smalhet

kval

svårighet

försvårande

Diskussion om ordet beklämning