bekymmersam

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till bekymmersam

Hur används ordet bekymmersam

  • "– Vi är i en bekymmersam situationen."
  • "– Situationen i skolan är oerhört bekymmersam och jag är allvarligt oroad, säger Christopher Larsson ( SD ), gruppledare och ledamot i kunskapsnämnden."
  • "– Det är en bekymmersam situation för mig som fastighetsägare men också en tråkig utveckling för Ronnebyborna och möjligheten till handel i hemmastaden, säger han."
  • "– Jag är bekymmersam att vi som ska ansvara för sjukvården i länet inte lever upp till råden själva."
  • "Ronneby kommuns stadsarkitekt David Gillanders beskriver situationen som ” bekymmersam ”."
  • "I Karlshamn är situationen bekymmersam, då det blir allt svårare att hitta nya boenden."
  • "Situationen är ytterst bekymmersam och vi måste samla oss för kommuninvånarnas bästa."
  • "Några automatvapen togs dock aldrig med men Wickberg beskriver situationen som ” stundtals bekymmersam ”."
  • "– Vi hoppas kunna ta det nya vattenverket i bruk 2024-2025 någon gång, men där skulle kunna vara bekymmersam om exploateringen går för fort, berättar Nodavas VA-chef Mats Pettersson."
  • "Finansmarknadsminister Per Bolund ( MP ) kallar utvecklingen ” bekymmersam ”."

Vad betyder bekymmersam inom generell ?

som vållar bekymmer, som ger anledning till oro

Relaterat till bekymmersam

lidande

obehag

fruktan

oordning

svårighet

hinder

Diskussion om ordet bekymmersam