belägenhet

belägenheten
belägenheter
belägenheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till belägenhet

Hur böjs ordet belägenhet på svenska?

Obestämd singular: belägenhet
Bestämd singular: belägenheten
Obestämd plural: belägenheter
Bestämd plural: belägenheterna

Hur används ordet belägenhet

  • "Enligt tingsrätten har mannens handlande präglats av ett hänsynslöst utnyttjande av kvinnans belägenhet och det förtroende hon hyst för honom."
  • "Enligt tingsrätten har paret utnyttjat 13 personers utsatta belägenhet och tvingat dom att arbeta med bärplockning under 2009 och 2010."
  • "Användningen av bengaler ” innebar risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter ”, skriver åklagaren i åtalet."
  • "De båda männen, som båda är 22 år gamla och på fjällsemester, larmade om sin belägenhet redan vid åttatiden på tidsdagsmorgonen men det var alltså först i dag som räddningspersonal hittade dem."
  • "Hennes belägenhet upptäcktes av Elisabeth Håkansson, affärsidkare på Gågatan, som sprang mot bommen för att hjälpa henne."
  • "Det var studenten Obeid Muntathar som slog larm sedan han vid en promenad i natt upptäckt familjens belägenhet."
  • "Ett kraftfullt ingripande med bultsax räddade mannen ur hans något pinsamma belägenhet."
  • "Vidare anser hovrätten liksom tingsrätten att flickan befann sig i en utsatt belägenhet."
  • "Samtliga tre personer friades den 6 november 2017 i tingsrättens dom, då rätten inte ansåg det bevisat att de tilltalade utnyttjat flickan ” utsatta belägenhet ”."
  • "Men enligt domen är det inte bevisat att de tilltalade utnyttjade flickans utsatta belägenhet för att förmå henne att ingå äktenskapet och därför friades de."

Vad betyder belägenhet inom sport ?

förhållandet att befinna sig på ett visst sätt, vara belägen på en viss plats; geografiskt läge

Möjliga synonymer till belägenhet

Relaterat till belägenhet

ståndpunkt

syfte

särskildhet

läge

plats

tillstånd

omständighet

Diskussion om ordet belägenhet