beläsenhet

beläsenheten
beläsenheter
beläsenheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till beläsenhet

Hur böjs ordet beläsenhet på svenska?

Obestämd singular: beläsenhet
Bestämd singular: beläsenheten
Obestämd plural: beläsenheter
Bestämd plural: beläsenheterna

Hur används ordet beläsenhet

  • "Nobelpriset i litteratur ligger på global nivå och kräver omfattande beläsenhet, det är författarskap över hela världen, säger han till Kulturnyheterna och betonar att de i nuläget inte har någon orsak att tro att Nobelstiftelsen skulle överlåta uppdraget."
  • "Ett eldprov för den som vågar testa sin beläsenhet."

Vad betyder beläsenhet inom utbildning ?

det att vara beläst

Möjliga synonymer till beläsenhet

Diskussion om ordet beläsenhet