belacka

Verb

Översättningar

Synonymer till belacka

Vad betyder belacka inom fåglar ?

tala illa om, uttrycka sitt ogillande av någon/något

Relaterat till belacka

obehag

missaktning

ringaktning

kvickhet

Diskussion om ordet belacka