belysning

belysningen
belysningar
belysningarna
Substantiv [n]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet belysning på svenska?

Obestämd singular: belysning
Bestämd singular: belysningen
Obestämd plural: belysningar
Bestämd plural: belysningarna

Hur används ordet belysning

 • "Och han använder gamla reprolampor som belysning när han fotograferar."
 • "Förslag på belysning och galler"
 • "Personalen där har länge klagat på otillräcklig ventilation, lukter, buller, temperaturavvikelser och dålig belysning."
 • "Men vissa kvarter fick vänta längre än så på att få tillbaka sin belysning."
 • "De har tittat närmare på trafiksäkerheten, den utvändiga miljön med tillgång till bord på rastplatsen, belysning och hur rena toaletterna är."
 • "I Ekerydsplan har extra belysning satts upp vid parkeringsplatserna."
 • "– Det blev fel på styrningen av belysning."
 • "– Jag skulle vilja att vi sätter upp belysning på baksidan och galler för fönstren, men ärendet ligger nu på fastighetsförvaltaren, säger Håkan Bergevi."
 • "Att klippa häckar och sätta upp mer belysning är harmlösa metoder som inte räcker till."
 • "Andra åtgärder som togs upp är att röja bland buskarna i området och att sätta upp ytterligare belysning vid parkeringsplatserna."

Ordet belysning har 2 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom bildligt
fotografi
bildligt

Vad betyder belysning inom fotografi ?

Belysning är anordningar som skapar ljus. https://sv.wikipedia.org/wiki/Belysning

Synonymer till belysning (inom fotografi)

Möjliga synonymer till belysning (inom fotografi)

Relaterat till belysning (inom fotografi)

måleri

fråga

uttydning

framträdande

handledning

Ordet belysning inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Övrig relation till belysning (inom bildligt)

Synonymer till belysning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till belysning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till belysning (inom bildligt)

Diskussion om ordet belysning