bemyndigande

bemyndigandet
bemyndiganden
bemyndigandena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bemyndigande

Hur böjs ordet bemyndigande på svenska?

Obestämd singular: bemyndigande
Bestämd singular: bemyndigandet
Obestämd plural: bemyndiganden
Bestämd plural: bemyndigandena

Hur används ordet bemyndigande

 • "Förslaget innebär att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, EI ska få meddela föreskrifter om hur beräkningen av skäliga kostnader och en rimlig avkastning ska gå till när elnätsföretagens intäktsramar bestäms."
 • "Det är sedan tidigare känt att den rödgröna regeringen har ett bemyndigande från riksdagen att sälja hela innehavet i SAS."
 • "” Det finns sedan flera år ett bemyndigande från riksdagen att sälja aktierna i SAS, men avyttringar ska ske på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till bolaget och marknadsförutsättningarna."
 • "Styrelsen har beslutat att återkalla sitt förslag till årsstämman om att få bemyndigande att återköpa aktier i bolaget."
 • "Polisen har bemyndigande att ta beslut om att avliva björnar när det råder fara för människor."
 • "SSM kommer nu att även granska de kommande delarna av Ringhals underlag för effekthöjningen och ställa de säkerhetskrav som behövs och har regeringens bemyndigande att utfärda de krav som behövs med hänsyn till säkerheten, enligt ett pressmeddelande från miljödepartementet."
 • "Regeringen ber därför riksdagen om ett bemyndigande att få kunna göra undantag från kraven i socialförsäkringslagen om det skulle behövas."
 • "– Vi fick i fredags ett bemyndigande om att ta beslut om hur skolan ska göra med proven."
 • "För att regeringens kapitaltillskott till flygjätten ska förverkligas krävs ett bemyndigande från riksdagen."
 • "” Det förbereds en lagrådsremiss med förslag om en lag med bemyndigande som tillfälligt ska ge regeringen ökade möjligheter att snabbt kunna vidta vissa coronarelaterade åtgärder."

Vad betyder bemyndigande inom teknik ?

auktorisation, särskild befogenhet

Möjliga synonymer till bemyndigande

Relaterat till bemyndigande

bemyndigande

tillåtelse

behörighet

offentliggörande

myndighet

befallning

förmåga

Diskussion om ordet bemyndigande

bemyndiga

bemyndiger
bemyndigade
bemyndigat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet bemyndiga på svenska?

Presens: bemyndiger
Preteritum: bemyndigade
Supinum: bemyndigat

Hur används ordet bemyndiga

 • "Majoriteten i utskottet sade däremot nej till att bemyndiga regeringen att ta beslut om hur försvarets logistik, till exempel verkstäder, ska skötas."
 • "Advokaten, John Foreman, vädjar via nätmäklaren Avanzas sparekonom Claes Hemberg om att aktieägare som gjort förluster på Northland-aktier köpta före den 23 januari 2013 ska höra av sig och bemyndiga honom att föra deras talan."
 • "” Riksdagen har redan beslutat bemyndiga regeringen att då gå vidare med utveckling och anskaffning av ett antal av nästa generations Gripen."
 • "– Socialdepartementet skulle kunna bemyndiga exempelvis Läkemedelsverket att ge dispens i den här situationen, tills man har utrett och sett om lagstiftningen är för restriktiv när det gäller den här typen av innovativa behandlingar."

Rim på bemyndiga

Relaterat till bemyndiga

tillåtelse

behörighet

bemyndigande

myndighet

befallning

offentliggörande

förmåga

Diskussion om ordet bemyndiga