benägenhet

benägenheten
benägenheter
benägenheterna
Substantiv [n]

Synonymer till benägenhet

Hur böjs ordet benägenhet på svenska?

Obestämd singular: benägenhet
Bestämd singular: benägenheten
Obestämd plural: benägenheter
Bestämd plural: benägenheterna

Hur används ordet benägenhet

  • "Han säger att på det stora hela så är resultaten positiva för Karlskrona, men att många ungdomar idag har en större benägenhet att ” testa ” droger och det är fler som vet var man kan köpa."
  • "- Östersjön har en benägenhet att få den här typen av problem, speciellt i kustområdena."
  • "Åsa Witowski, som är verksamhetschef vid Kvinnofridslinjen, säger i ett pressmeddelande att ökningen förmodligen återspeglar både en ökning av det faktiska våldet och en ökad benägenhet att anmäla brott."
  • "– Det lever kvar det här att man ska vara stark, säger hon angående tidigare forskning som visat att renskötande samer haft en benägenhet att inte vilja söka vård vid sjukdom."
  • "Länsstyrelsen konstaterar bland annat att vargarnas ” benägenhet att vistas i anslutning till bebyggelse ” inte är önskvärd och att detta har en negativ påverkan på ett stort antal människor i flera samhällen."
  • "Men att det minskade antalet anmälningar skulle bero på en minskad benägenhet att anmäla brott, tror inte Mattias Skarp vid polisen."
  • "Vi har en ökad smittspridning och vi vet ju sedan tidigare att luftvägsvirus har en större benägenhet att sprida sig under vinterhalvåret."
  • "” Vi har en ökad smittspridning och vi vet ju sedan tidigare att luftvägsvirus har en större benägenhet att sprida sig under vinterhalvåret ”"
  • "Riksåklagaren menar att Flinks benägenhet att återfalla i brott kan komma att ändras under det närmare åtta år som återstår av straffet."
  • "De högt belånade svenska hushållens benägenhet att välja rörliga räntor oroar bland annat Erik Thedéen, generaldirektör vid Finansinspektionen ( FI )."

Vad betyder benägenhet inom biologi ?

böjelse, tendens, villighet

Möjliga synonymer till benägenhet

Relaterat till benägenhet

kärlek

benägenhet

inre väsen

förutbestämmelse

vilja

åtrå

villighet

lutning

Diskussion om ordet benägenhet