beräkning

beräkningen
beräkningar
beräkningarna
Substantiv [n]

Synonymer till beräkning

Hur böjs ordet beräkning på svenska?

Obestämd singular: beräkning
Bestämd singular: beräkningen
Obestämd plural: beräkningar
Bestämd plural: beräkningarna

Hur används ordet beräkning

 • "Sören och hans husse har samlat in över 160 000 kronor till olika organisationer som hjälper hemlösa katter, enligt husses beräkning."
 • "Ur en hälsoekonomisk beräkning har det också varit positivt, så verksamheten är ekonomiskt försvarbar."
 • "Samtidigt har måttet på fertiliteten, som är en beräkning av hur många barn per kvinna som kommer att födas i snitt, sjunkit i tio års tid och är nere på strax över 1, 7."
 • "Till skillnad från Sölvesborg och Karlskrona har Karlshamn inte gjort en beräkning på hur många platser som behövs inom barnomsorgen vid en eventuell skolstängning."
 • "– Min beräkning är att det är mellan 5000-10000 växter bara här."
 • "Enligt regionens beräkning handlar det om ett trettiotal patienter årligen som drabbas."
 • "Det införs också vissa förenklingar vid beräkning av total fångstmängd."
 • "Till det kommer att Rättvikambulansens flytt innebär en ökad körsträcka på över 3000 mil per år enligt en beräkning som landstingets egen miljöavdelning gjort."
 • "Riksrevisionen anser att Arbetsförmedlingen bör utveckla ett IT-stöd för beräkning av ramtid eller ta fram bättre anvisningar."
 • "Sveriges demografiska mittpunkt ligger i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun, enligt en beräkning av SCB."

Ordet beräkning har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
ekonomi
bildligt

Vad betyder beräkning inom ekonomi ?

företeelsen att via intellektet erhålla "ny" kunskap från premisser

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till beräkning (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till beräkning (inom ekonomi)

Ordet beräkning inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till beräkning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till beräkning (inom bildligt)

Diskussion om ordet beräkning

 • Deddly - 2009-02-02

  calculation

beräkningar

Verb

Hur används ordet beräkningar

 • "Ökningen är mindre än de beräkningar som gjordes inför förändringarna."
 • "Så det är oroskänslor vi har med i våra beräkningar hela tiden, säger Anna Johansson."
 • "Nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden visar att antalet kvinnor i Blekinge som dör i sjukdomen ökat från 17 till 28 per år sedan 2003."
 • "I Blekinge får pensionärerna i genomsnitt 47 procent av den tidigare inkomsten i allmän pension, enligt beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum."
 • "Enligt beräkningar från Länsstyrelsen kan Pottholmen stå under vatten om 100 år på grund av klimatförändringar."
 • "Men klart är att det stora cannabisbeslaget är värt stora belopp i missbrukarleden – enligt Tullverkets egna beräkningar drygt 30 miljoner kronor."
 • "– Vi gick igenom målet igen och har inte nytt förutom att vi gjort nya beräkningar på hur mycket fisk man kan anta ligger över gränsvärdet, säger Ingvar Wennersten, åklagare."
 • "Därtill måste den tidigare arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter, vilket enligt SVT Nyheter Blekinges beräkningar innebär en slutnota på drygt 3,9 miljoner kronor."
 • "Under första halvåret i år har 206 ansökningar kommit in om bidrag till solceller, det visar preliminära beräkningar som Länsstyrelsen gjort för SVT Nyheter Blekinge."
 • "Det har vi naturligtvis vägt in i våra beräkningar."

Rim på beräkningar

Diskussion om ordet beräkningar