beredelsetid

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet beredelsetid

  • "- Den kan ha använts av våra med- arbetare så att de fått mer för- beredelsetid att genomföra den motrapport som jag presenterade dagen därpå, säger Björklund."

Diskussion om ordet beredelsetid