beredningsutskott

beredningsutskottet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet beredningsutskott

  • "Socialnämndens beredningsutskott i Laholms kommun belutar att dra ner hennes personliga assistans från dagens i genomsnitt 126 timmars personlig assistans i veckan till i genomsnitt 48 timmar."
  • "Nu föreslår kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott i Laholm att det ska stanna vid att biblioteket i Veinge bommar igen."
  • "I särskilda beredningsutskott kopplat till de sex största nämnderna, där alla tre blocken får plats kommer ärendena beredas, istället för som tidigare i presidiet."

Diskussion om ordet beredningsutskott