bergrum

bergrummet
bergrum
bergrummen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet bergrum på svenska?

Obestämd singular: bergrum
Bestämd singular: bergrummet
Obestämd plural: bergrum
Bestämd plural: bergrummen

Hur används ordet bergrum

  • "Miljontals liter dieselolja lagrades i ett bergrum för att användas i krigstider."
  • "Det är en kabel eller ledning mellan ett bergrum där gasolen förvaras och en gasolpump som sprungit läck."
  • "Tack vare den ryska oljemarknaden, tillgången till enorma bergrum och en bra service växer hanteringen hela tiden och nu är alla bergrum och cisterner fulla."
  • "Tack vare den ryska oljemarknaden, tillgången till enorma bergrum och en bra service växer hanteringen hela tiden och nu är alla bergrum och cisterner fulla."
  • "Där fanns bland annat tunnlar och bergrum med radarstation."
  • "Om du har några miljoner över kan du bli ägare till en helikopterplatta, en liten hamn och ett bergrum."
  • "På Säljö pågick intensiv försvarsverksamhet under det kalla kriget och där finns bland annat helikopterplatta, tunnlar och bergrum med radarstation."
  • "Varje år hanteras omkring 2,5 – 3,0 miljoner ton olja och det finns lager för cirka 500 000 kubikmeter petroleumprodukter i bergrum och cisterner."
  • "Den som vill ha ett eget bergrum kan vända sig till försvarsmaktens fastighetsförvaltare, Fortifikationsverket."
  • "Gävle – Avfall kan lagras i bergrum"

Ordet bergrum inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till bergrum

rum

Diskussion om ordet bergrum