bergshantering

bergshanteringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet bergshantering

  • "Utbildning på Bergsskolan leder till jobb inom bergshantering och metallurgi."
  • "Fotnot : Sundsvalls bergshantering som förekommer med en maskin på bilderna uppger att de fullgjort sitt ansvar gentemot sina underentreprenörer."

Möjliga synonymer till bergshantering

Relaterat till bergshantering

tillverkning

material

Diskussion om ordet bergshantering