berth

berths
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till berth

Ordet berth har 3 betydelser

  • Inom sjöfart, järnväg
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
sjöfart, järnväg
militärväsen
generell

Vad betyder berth inom sjöfart, järnväg ?

a bed on a ship or train; usually in tiers

Översättningar (inom sjöfart, järnväg)

Svenska

Synonymer till berth (inom sjöfart, järnväg)

Möjliga synonymer till berth (inom sjöfart, järnväg)

Ordet berth inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till berth (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till berth (inom militärväsen)

Ordet berth inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till berth (inom generell)

Möjliga synonymer till berth (inom generell)

Diskussion om ordet berth

  • - 2010-06-09

    Ordet "förtöja" uttalas felaktigt

berth

berth
berthed
berthed
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till berth (inom generell)

Vad betyder berth inom sjöfart ?

provide with a berth

Möjliga synonymer till berth

Diskussion om ordet berth