besätta

besätter
besatte
besatt
Verb

Översättningar

Engelska
 • cast  [ teater, film ]
 • fill  [ kontor ]
 • occupy  [ militärväsen ]

Synonymer till besätta

Hur böjs ordet besätta på svenska?

Presens: besätter
Preteritum: besatte
Supinum: besatt

Hur används ordet besätta

 • "Men vi försöker fortfarande att besätta de pass som är vakanta, säger Birgitta Friberg, som är chef för den specialiserade vården i Region Blekinge."
 • "Ni tar ju ur ordinarie personal för att besätta citygruppen."
 • "En valteknisk överenskommelse har också gjorts med Socialradikala demokraterna, det innebär att de samarbetande partierna får majoritet att besätta viktiga poster i nämnderna."
 • "Att man kan besätta den med både läkare och sköterskor så det blir bra för alla parter, säger Ulf Jonsson boende i Kilafors."
 • "De rödgröna lade ner sina röster i de fall det inte fanns några rödgröna kandidater och därmed kunde alliansens kandidater besätta alla de poster i kommun- och nämndledningat som man tänkt sig."
 • "– Det är ju ett symptom på att vi inte lyckas besätta de vakanser som uppstår, att det slutar fler än vad vi kan återanställa, säger divisionschefen Harald Roos."
 • "Men vi känner också av detta nu och vi börjar få svårt att besätta tjänster även i Växjö i dag, säger Per Sandberg, socialchef i Växjö kommun."
 • "Partiet har också 66 tomma stolar i landets fullmäkigeförsamlingar, alltså platser som man ej kunnat besätta."
 • "I en situation där Ryssland vill besätta de baltiska staterna är det avgörande att utestänga Nato-styrkor från Östersjön."
 • "Rysslands militära förmåga innebär att landet kan besätta de baltiska staterna på två eller tre dagar."
 • "Men vi försöker fortfarande att besätta de pass som är vakanta, säger Birgitta Friberg, som är chef för den specialiserade vården i Region Blekinge."
 • "Ni tar ju ur ordinarie personal för att besätta citygruppen."
 • "En valteknisk överenskommelse har också gjorts med Socialradikala demokraterna, det innebär att de samarbetande partierna får majoritet att besätta viktiga poster i nämnderna."
 • "Att man kan besätta den med både läkare och sköterskor så det blir bra för alla parter, säger Ulf Jonsson boende i Kilafors."
 • "De rödgröna lade ner sina röster i de fall det inte fanns några rödgröna kandidater och därmed kunde alliansens kandidater besätta alla de poster i kommun- och nämndledningat som man tänkt sig."
 • "– Det är ju ett symptom på att vi inte lyckas besätta de vakanser som uppstår, att det slutar fler än vad vi kan återanställa, säger divisionschefen Harald Roos."
 • "Men vi känner också av detta nu och vi börjar få svårt att besätta tjänster även i Växjö i dag, säger Per Sandberg, socialchef i Växjö kommun."
 • "Partiet har också 66 tomma stolar i landets fullmäkigeförsamlingar, alltså platser som man ej kunnat besätta."
 • "I en situation där Ryssland vill besätta de baltiska staterna är det avgörande att utestänga Nato-styrkor från Östersjön."
 • "Rysslands militära förmåga innebär att landet kan besätta de baltiska staterna på två eller tre dagar."

Ordet besätta har 2 betydelser

 • Inom teater, film
 • Inom militärväsen
teater, film
militärväsen

Vad betyder besätta inom teater, film ?

ockupera

Översättningar (inom teater, film)

Engelska
 • cast  [ teater, film ]
 • fill  [ kontor ]

Synonymer till besätta (inom teater, film)

Möjliga synonymer till besätta (inom teater, film)

Ordet besätta inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska
 • occupy  [ militärväsen ]

Synonymer till besätta (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till besätta (inom militärväsen)

Diskussion om ordet besätta