besättning

besättningen
besättningar
besättningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till besättning

Övrig relation till besättning

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet besättning på svenska?

Obestämd singular: besättning
Bestämd singular: besättningen
Obestämd plural: besättningar
Bestämd plural: besättningarna

Hur används ordet besättning

 • "Fulltalig besättning"
 • "Fartygets besättning"
 • "Med sina 70 kanoner och plats för en besättning på 450 man kan det närmast jämföras med regalskeppen Vasa och Solen."
 • "HMS Carlskrona, med besättning från Blekinge, har patrullerat i piratdrabbade Adenviken sedan i april."
 • "Båten ska skuras och målas om och allt gör han själv tillsammans med sin besättning på tre man."
 • "” Till sjöss blir detta en säkerhetsrisk vilket kan få allvarliga konsekvenser, där tillit till varandra i en besättning är en av grundbultarna ”, står det i anmälan till personalansvarsnämnden."
 • "Fartyget är 173 meter långt, 17 meter brett och har en 360 man stor besättning."
 • "Det är väldigt viktigt att veta och en trygghet för att kunna rädda en besättning, säger Rebecka Signäs, kommunikatör på Första ubåtsflottiljen."
 • "Fartygets närmare 140 personer stora besättning har tjänstgjort utanför Somalia sedan den sjätte april."
 • "En gång i tiden var det ett ståtligt skepp med en besättning på 600 man och med 68 kanoner ombord."
 • "Två Natostyrkor med besättning kommer till Karlskrona på fredag."
 • "Haverikommissionen riktar kritik både mot brister i trafikledarnas samordning och uppföljning och mot skolflygplanets besättning för att den flög utan tillslagen transponder med följd att radarbilderna blev ofullständiga."

Ordet besättning har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom sjöfart
 • Inom jordbruk
 • Inom militärväsen
 • Inom kläder
allmänt
sjöfart
jordbruk
militärväsen
kläder

Vad betyder besättning inom allmänt ?

Besättning är de personer som tjänstgör ombord på båtar, fartyg, luftfartyg, bussar, tåg och andra transportmedel. http://sv.wikipedia.org/wiki/Bes%C3%A4ttning

Översättningar (inom allmänt)

Övrig relation till besättning (inom allmänt)

Synonymer till besättning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till besättning (inom allmänt)

Relaterat till besättning (inom allmänt)

förening

Vanlig betydelse av ordet besättning inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till besättning (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till besättning (inom sjöfart)

Relaterat till besättning (inom sjöfart)

krigföring

Vanlig betydelse av ordet besättning inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Synonymer till besättning (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till besättning (inom jordbruk)

Relaterat till besättning (inom jordbruk)

djur

Mindre vanlig betydelse av ordet besättning inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till besättning (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till besättning (inom militärväsen)

Relaterat till besättning (inom militärväsen)

hopsamling

kombattant

invånare

Ovanlig betydelse av ordet besättning inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till besättning (inom kläder)

Möjliga synonymer till besättning (inom kläder)

Relaterat till besättning (inom kläder)

förbindelse

skydd

klädsel

Diskussion om ordet besättning

 • - 2010-04-14

  Herd (mjölkkobesättning)