besatt

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet besatt

 • "Nu har jag blivit besatt och kan sitta uppe hela nätter."
 • "– Jag blev besatt av tanken på att ta reda på hur det var gjort och lyckas göra det själv."
 • "– Från slutet av april kommer bara en halvtid av de ordinarie tjänsterna att vara besatt, konstaterar verksamhetschefen Mats Lindgren."
 • "Den 26-årige fransman som varit besatt i och förföljt häcklöparen Susanna Kallur ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning."
 • "– Om jag känner eleverna rätt här så tror jag att de skulle rösta nej eftersom man är så besatt av mobilen."
 • "– Jag har länge haft tvångstankar och när jag började försöka passa in så blev jag som besatt av siffror, berättar hon."
 • "52-åringen ska enligt Eva Lotta Swahn ha varit ” besatt av tanken att mannen hade ett förhållande med kvinnan ”."
 • "Ännu har hon inte fått någon förklaring till försvinnandet från sin son men hon berättar att han är fullkomligt besatt av tåg."
 • "Den 45-årige mannen i Halmstad var besatt av kvinnan som besökte sina föräldrar i staden."
 • "Och de håller dem hemliga, säger Samuel West, psykolog och innovationsforskare, just nu besatt av misslyckade innovationer."
 • "Nu har jag blivit besatt och kan sitta uppe hela nätter."
 • "– Jag blev besatt av tanken på att ta reda på hur det var gjort och lyckas göra det själv."
 • "– Från slutet av april kommer bara en halvtid av de ordinarie tjänsterna att vara besatt, konstaterar verksamhetschefen Mats Lindgren."
 • "Den 26-årige fransman som varit besatt i och förföljt häcklöparen Susanna Kallur ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning."
 • "– Om jag känner eleverna rätt här så tror jag att de skulle rösta nej eftersom man är så besatt av mobilen."
 • "– Jag har länge haft tvångstankar och när jag började försöka passa in så blev jag som besatt av siffror, berättar hon."
 • "52-åringen ska enligt Eva Lotta Swahn ha varit ” besatt av tanken att mannen hade ett förhållande med kvinnan ”."
 • "Ännu har hon inte fått någon förklaring till försvinnandet från sin son men hon berättar att han är fullkomligt besatt av tåg."
 • "Den 45-årige mannen i Halmstad var besatt av kvinnan som besökte sina föräldrar i staden."
 • "Och de håller dem hemliga, säger Samuel West, psykolog och innovationsforskare, just nu besatt av misslyckade innovationer."

Ordet besatt har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom militärväsen
allmänt
militärväsen

Ordet besatt inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Möjliga synonymer till besatt (inom militärväsen)

Diskussion om ordet besatt

besitta

besitter
besatt
besatte
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till besitta (inom militärväsen)

Hur böjs ordet besitta på svenska?

Presens: besitter
Preteritum: besatt
Supinum: besatte

Hur används ordet besitta

 • "Naturligtvis är det också så att ingen lyckas bli movie star utan att besitta de allra bästa kvaliteterna."
 • "Den sista kärven av årets skörd ansågs besitta ­magiska krafter."
 • "Ett hotell som visar sig besitta onda krafter ..."
 • "Min uppfattning är att om vi ska ha ett försvar skall det också besitta förmågan att under relativt kort tid bygga upp en bra förmåga att försvara Sverige."
 • "Hannigan måste besitta ett helt perfekt gehör"
 • "Hannigan måste besitta ett helt perfekt gehör, så långt mina öron hängde med, eftersom hon aldrig lämnade någon minsta tveksamhet efter sig i någon enda situation."
 • "Detta trots att en antikvarisk undersökning klargjort att ” Billdals gård bedöms besitta ett kulturhistoriskt värde i byggnadsminnesklass och skall behandlas ytterst varsamt ”."
 • "Du får aldrig ge upp, måste dygnet runt vara utrustad med enorma mängder kreativitet, tålamod och envishet.Malik är tursamt nog inte ensam om att besitta dessa egenskaper."
 • "Stockholm : ” Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden ”."
 • "Personal inom primärvården har tydliggjort att de inte kan förväntas besitta den höga barnpsykiatriska kompetens som krävs för att vårda en del patienter."

Vad betyder besitta inom formell stil ?

inneha i praktiken, kunna förfoga över

Möjliga synonymer till besitta

Relaterat till besitta

förbannelse

förvärv

närvaro

besittning

egendom

tillstånd

Diskussion om ordet besitta

besätta

besätter
besatte
besatt
Verb

Översättningar

Engelska
 • cast  [ teater, film ]
 • fill  [ kontor ]
 • occupy  [ militärväsen ]

Hur böjs ordet besätta på svenska?

Presens: besätter
Preteritum: besatte
Supinum: besatt

Hur används ordet besätta

 • "Men vi försöker fortfarande att besätta de pass som är vakanta, säger Birgitta Friberg, som är chef för den specialiserade vården i Region Blekinge."
 • "Ni tar ju ur ordinarie personal för att besätta citygruppen."
 • "En valteknisk överenskommelse har också gjorts med Socialradikala demokraterna, det innebär att de samarbetande partierna får majoritet att besätta viktiga poster i nämnderna."
 • "Att man kan besätta den med både läkare och sköterskor så det blir bra för alla parter, säger Ulf Jonsson boende i Kilafors."
 • "De rödgröna lade ner sina röster i de fall det inte fanns några rödgröna kandidater och därmed kunde alliansens kandidater besätta alla de poster i kommun- och nämndledningat som man tänkt sig."
 • "– Det är ju ett symptom på att vi inte lyckas besätta de vakanser som uppstår, att det slutar fler än vad vi kan återanställa, säger divisionschefen Harald Roos."
 • "Men vi känner också av detta nu och vi börjar få svårt att besätta tjänster även i Växjö i dag, säger Per Sandberg, socialchef i Växjö kommun."
 • "Partiet har också 66 tomma stolar i landets fullmäkigeförsamlingar, alltså platser som man ej kunnat besätta."
 • "I en situation där Ryssland vill besätta de baltiska staterna är det avgörande att utestänga Nato-styrkor från Östersjön."
 • "Rysslands militära förmåga innebär att landet kan besätta de baltiska staterna på två eller tre dagar."
 • "Men vi försöker fortfarande att besätta de pass som är vakanta, säger Birgitta Friberg, som är chef för den specialiserade vården i Region Blekinge."
 • "Ni tar ju ur ordinarie personal för att besätta citygruppen."
 • "En valteknisk överenskommelse har också gjorts med Socialradikala demokraterna, det innebär att de samarbetande partierna får majoritet att besätta viktiga poster i nämnderna."
 • "Att man kan besätta den med både läkare och sköterskor så det blir bra för alla parter, säger Ulf Jonsson boende i Kilafors."
 • "De rödgröna lade ner sina röster i de fall det inte fanns några rödgröna kandidater och därmed kunde alliansens kandidater besätta alla de poster i kommun- och nämndledningat som man tänkt sig."
 • "– Det är ju ett symptom på att vi inte lyckas besätta de vakanser som uppstår, att det slutar fler än vad vi kan återanställa, säger divisionschefen Harald Roos."
 • "Men vi känner också av detta nu och vi börjar få svårt att besätta tjänster även i Växjö i dag, säger Per Sandberg, socialchef i Växjö kommun."
 • "Partiet har också 66 tomma stolar i landets fullmäkigeförsamlingar, alltså platser som man ej kunnat besätta."
 • "I en situation där Ryssland vill besätta de baltiska staterna är det avgörande att utestänga Nato-styrkor från Östersjön."
 • "Rysslands militära förmåga innebär att landet kan besätta de baltiska staterna på två eller tre dagar."

Ordet besätta har 2 betydelser

 • Inom teater, film
 • Inom militärväsen
teater, film
militärväsen

Vad betyder besätta inom teater, film ?

ockupera

Översättningar (inom teater, film)

Engelska
 • cast  [ teater, film ]
 • fill  [ kontor ]

Synonymer till besätta (inom teater, film)

Möjliga synonymer till besätta (inom teater, film)

Ordet besätta inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska
 • occupy  [ militärväsen ]

Synonymer till besätta (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till besätta (inom militärväsen)

Diskussion om ordet besätta