beslå

beslår
beslog
beslagit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet beslå på svenska?

Presens: beslår
Preteritum: beslog
Supinum: beslagit

Hur används ordet beslå

 • "Och jag har inte lyckats beslå honom med någon lögn."
 • "– Jag har inte lyckats beslå honom med någon lögn."
 • "Han skulle precis lika gärna kunna bli utlämnad från Storbritannien, men det går ju inte at beslå honom med lögn när han säger att han tror att det förhåller sig så."
 • "- Om man kan beslå honom med att ljuga, då ligger han illa till."
 • "Om det beror på minnesförlust eller annat har jag inte kunnat beslå honom med."
 • "– Det här är en väletablerad retorisk metod där man försöker beslå en aktör med någonting som inte stämmer för att skapa ett glapp mellan befolkningen och politiker, säger Björn Palmertz, senior analytiker på Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier på Försvarshögskolan."
 • "Men där kan man lätt beslå honom med lögn."
 • "– Det verkar som om man vill beslå sina egna anställda med lögn när de säger att de vill ha mer återhämning, konstaterar Mats Runsten."
 • "– De har antagligen slagit i taket gällande amerikanska varor de kan beslå med tariffer, säger Frédéric Cho."
 • "Det ger myndigheterna vidsträckta möjligheter gentemot enskilda medborgare, som att bedriva husrannsakningar och beslå enskilda med hus – eller kommunarrest utan att saken först behöver prövas i domstol."

Rim på beslå

Vad betyder beslå inom skor ?

komma på någon med att ljuga

Möjliga synonymer till beslå

 • sko [ häst ]

Diskussion om ordet beslå

plåtbeslå

plåtbeslår
plåtbeslog
plåtbeslagit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet plåtbeslå på svenska?

Presens: plåtbeslår
Preteritum: plåtbeslog
Supinum: plåtbeslagit

Möjliga synonymer till plåtbeslå

Diskussion om ordet plåtbeslå