bestämmanderätt

bestämmanderätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet bestämmanderätt

  • "Samtidigt har vi inte bestämmanderätt i den frågan utan vi är ålagda de restriktioner som är för allmänna sammankomster, oavsett vaccinpass."
  • "De vill att kommunerna ska få mer bestämmanderätt, och att lagen ska vara mer anpassningsbar."
  • "Redan idag har de flesta kommuner bestämmanderätt om dispenser från strandskyddet."
  • "Alla har lika stort delägarskap och lika stor bestämmanderätt."
  • "Kammarrätten i Stockholm varnar för att föräldrars bestämmanderätt över barn riskerar att försvagas."
  • "Man saknar också en analys av risken för att vårdnadshavares bestämmanderätt för barn försvagas i svensk rätt."
  • "Nu har vi en motvåg där vi vill ha bestämmanderätt, säger Stefan Taschner som är talesperson för De gröna i energifrågor."
  • "SKL och Stockholms stad hävdar att varslen strider mot lagen om offentlig anställning och mot lagen om med- bestämmanderätt."
  • "Hyresgästföreningen drev tvisten till Europadomstolen, som nu ska pröva om rätten till information väger tyngre än hyresvärdens bestämmanderätt."
  • "- Jag vill ha bestämmanderätt över mitt företag, säger hon till SVT:s Tvärsnytt."

Diskussion om ordet bestämmanderätt