bestrida

bestrider
bestred
bestridit
Verb

Synonymer till bestrida

Hur böjs ordet bestrida på svenska?

Presens: bestrider
Preteritum: bestred
Supinum: bestridit

Hur används ordet bestrida

 • "I det europeiska betalningskravet bör sökanden upplysas om att han kan välja mellan att antingen betala den utestående skulden till sökanden eller, om han vill bestrida fordran, lämna in ett svaromål inom en tidsfrist på tre veckor. eur-lex.europa.eu"
 • "Om du inte fått information om att det kostade något kan du också bestrida köpet."
 • "Sådant får vi bestrida i efterhand, förklarar Stefan."
 • "Om folk upplever att de blir friskare av att göra de här grejerna, är det svårt för oss att bestrida det, säger Pia Blank Thörnroos."
 • "– Något mer än medieträningen har jag inte beställt och det kommer jag bestrida, säger Christina ­Johnsson i dag."
 • "Nu får han hjälp av två jurister med att bestrida fakturan."
 • "Bra bestrida tv-licensen"
 • "Den frågan ställer sig jurister i Göteborg, som nu hjälper en student att bestrida fakturan från Radiotjänst."
 • "Vi kommer att bestrida fakturan och se om Radiotjänst stämmer oss, säger Alexander Kandiloros, en av två jurister som tar sig an ärendet."
 • "Studenten Tomas Nilsson som tvingats betala tv-licens för sin dator får hjälp av två jurister att bestrida licenskravet."
 • "Kommer det än räkning till mig, så kommer jag bestrida den och ta detta till rätten."
 • "På fredag var det tänkt att Ronneby kommun antingen skulle medge eller bestrida PFAS-föreningens stämning efter den så kallade PFAS-skandalen."
 • "De hade då 21 dagar på sig att antingen medge eller bestrida stämningen."
 • "Kommunen har 21 dagar på sig att medge eller bestrida stämningen."
 • "– Min klient förnekar brott och kommer att bestrida häktningsyrkandena."
 • "Om det kommer fakturor tänker han bestrida."
 • "Nicklas Platow gick snabbt ut och berättade att han tänkte bestrida uppsägningen."
 • "Men trots att de utfärdade parkeringsanmärkningarna inte hade något lagligt stöd – är det lönlöst för bilister att bestrida p-boten hos polisen."
 • "Lönlöst att bestrida"
 • "– Många väljer att bestrida, men det kostar både tid och pengar för företagen att hålla vakt mot fakturaskojarna."
 • "Putte Wickman växte upp i Borlänge och var en av världens främsta klarinettister, ett omdöme som få inom den internationella jazzvärlden skulle bestrida."
 • "Direkt ekonomisk hjälp för att bestrida någon av de kostnader som är förknippade med rättstvister, t.ex. advokatkostnader, domstolsavgifter, utgifter för vittnen, betalning av den vinnande partens rättegångskostnader, etc. eur-lex.europa.eu"

Ordet bestrida har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder bestrida inom vardagligt ?

opponera sig mot (t ex en anklagelse, en fordran, ett påstående), förneka (t ex att ett påstående är riktigt eller sant)

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bestrida (inom vardagligt)

Relaterat till bestrida (inom vardagligt)

tvedräkt

verksamhet

svar

domstolsförhandling

rättfärdigande

strid

svårighet

motbevis

utgift

förnekelse

ogillande

oenighet

motstånd

motsats

vederläggning

Ordet bestrida inom generell

Att bestrida en kostnad innebär att ansvara för denna kostnad.

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bestrida (inom generell)

Diskussion om ordet bestrida