bete

betet
beten
betena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bete

Hur böjs ordet bete på svenska?

Obestämd singular: bete
Bestämd singular: betet
Obestämd plural: beten
Bestämd plural: betena

Hur används ordet bete

 • "Jag har redan bestämt mig för att inte sluta med politiken, men som människa blir jag förbannad och uppriktigt ledsen över hur vuxna människor kan bete sig, säger Elina Gustafsson ( S ) till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Till exempel pratas det inte om hur man ska bete sig mot varandra, vad man får eller inte får göra eller hur man ska skydda sig mot obehagligheter."
 • "Helst av allt vill han sprida kunskap om hur man ska bete sig säkert på sjön."
 • "Hon funderar mycket på livet och hur man ska bete sig, hur man får göra och vad man ska känna, säger hon."
 • "Ett skogsområde söder om Gärestad i Ronneby kommun planeras att göras om till bete och hägnas in."
 • "Tanken är att skogsområdet ska restaureras, stängslas in och göras om till bete."
 • "– Det är svårt med bete och många producenter med djur har börjat fodra med det som skulle ha sparats till vintern."
 • "– Skolskjutsförordningen beskriver hur förarna ska bete sig när de hämtar och lämnar elever vid hemmet och skolan för att dessa ska få en så säker väg som möjligt."
 • "Nu ser flera kommuner i länet över om det finns kommunal mark som går användas som slåtter eller bete för att hjälpa bönderna."
 • "Länsstyrelsen Blekinge uppmanar nu både markägare och länets kommuner att upplåta sina marker för skörd och bete till djuren."

Ordet bete har 3 betydelser

 • Inom fiske
 • Inom jordbruk
 • Inom ALLMÄNT
fiske
jordbruk
ALLMÄNT

Vad betyder bete inom fiske ?

stor (hörn)tand som då det handlar om djurs betar ofta används som (gräv)verktyg eller vapen

Översättningar (inom fiske)

Engelska

Synonymer till bete (inom fiske)

Möjliga synonymer till bete (inom fiske)

Ordet bete inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Synonymer till bete (inom jordbruk)

Relaterat till bete (inom jordbruk)

villfarelse

skärpa

växt

förtäring

Ordet bete inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska
 • tusk  [ zoologi ]

Möjliga synonymer till bete (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet bete

 • - 2009-02-16

  betedde

 • Jocelyn - 2009-11-17

bete

beter
betedde
betett
Verb

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Hur böjs ordet bete på svenska?

Presens: beter
Preteritum: betedde
Supinum: betett

Hur används ordet bete

 • "Jag har redan bestämt mig för att inte sluta med politiken, men som människa blir jag förbannad och uppriktigt ledsen över hur vuxna människor kan bete sig, säger Elina Gustafsson ( S ) till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Till exempel pratas det inte om hur man ska bete sig mot varandra, vad man får eller inte får göra eller hur man ska skydda sig mot obehagligheter."
 • "Helst av allt vill han sprida kunskap om hur man ska bete sig säkert på sjön."
 • "Hon funderar mycket på livet och hur man ska bete sig, hur man får göra och vad man ska känna, säger hon."
 • "Ett skogsområde söder om Gärestad i Ronneby kommun planeras att göras om till bete och hägnas in."
 • "Tanken är att skogsområdet ska restaureras, stängslas in och göras om till bete."
 • "– Det är svårt med bete och många producenter med djur har börjat fodra med det som skulle ha sparats till vintern."
 • "– Skolskjutsförordningen beskriver hur förarna ska bete sig när de hämtar och lämnar elever vid hemmet och skolan för att dessa ska få en så säker väg som möjligt."
 • "Nu ser flera kommuner i länet över om det finns kommunal mark som går användas som slåtter eller bete för att hjälpa bönderna."
 • "Länsstyrelsen Blekinge uppmanar nu både markägare och länets kommuner att upplåta sina marker för skörd och bete till djuren."

Diskussion om ordet bete